Menu Zamknij

Celem zadania jest przygotowanie czterech utworów fotograficzno- muzycznych oraz ich prezentacja w formie czterech wystaw – koncertów.

Istotą projektu jest poszukiwanie relacji pomiędzy obrazem i dźwiękiem, a konkretnie pomiędzy fotografią i muzyką współczesną; twórcze spotkanie fotografików i muzyków z kręgu muzyki współczesnej oraz prezentacja wyników tego spotkania w formie wystaw-koncertów.

Cykl fotografii stanowić będzie podstawę do stworzenia utworu muzycznego. Fotografie te potraktowane będą przez muzyków jak współczesna partytura muzyczna.

Prace fotograficzne ( jednego lub kilku autorów; zarówno doświadczonych fotografików jak też młodych adeptów fotograficznej szkoły) proponować będzie Związek Polskich Artystów Fotografików; muzycy zaproszeni do projektu to czołowi polscy (ale będą  też goście z Litwy) kompozytorzy i wykonawcy muzyki współczesnej.

Wyzwaniem, które stawiają sobie autorzy projektu jest poszukiwanie relacji pomiędzy obrazem i dźwiękiem, a konkretnie pomiędzy fotografią i muzyką współczesną; twórcze spotkanie fotografików i muzyków z kręgu muzyki współczesnej; oraz prezentacja wyników tego spotkania w formie wystaw-koncertów (2 wydarzenia w ciągu 2009 roku).

Muzycy zaproszeni do projektu to czołowi polscy (ale też będą goście z Litwy) kompozytorzy i wykonawcy muzyki współczesnej. Ale zaprosiliśmy też młodych, twórczych artystów (np. odsłona czwarta). Są to najczęściej muzycy tworzący utwory na żywo, czyli improwizujący.

Każdy z koncertów – wystaw był premierą, bo istotą tego projektu jest właśnie stworzenie nowych muzycznych dzieł inspirowanych fotografią.

Projekt Partytury Fotograficzne wystartował w 2009 roku dwoma koncertami – wystawami. Pierwszy z nich „Obrazki z Wystawy” (na 170-lecie fotografii) wykonała grupa Kawalerowie Błotni. Partyturami była stara i nowa polska fotografia. Ten kierunek – odkrywanie i „ogrywanie” starej polskiej fotografii zamierzamy kontynuować. A to dlatego że stara polska fotografia jest mało znana, a Polska ma w tą dziedzinę sztuki ogromny a niedoceniony wkład. Drugi koncert RYSY odbędzie się 14 grudnia, partyturami będą fotografie tatrzańskie, a wykona je Profesor Szbolcs Esztenyi z zespołem. Koncert ten dedykujemy Mieczysławowi Karłowiczowi.

Program ten zaowocował już zaproszeniami zagranicznymi (program Obrazki z Wystawy, czyli historię polską fotografii zagrała w Kaliningradzie i Berlinie grupa Kawalerowie Błotni).

Autorem i koordynatorem programu jest Ryszard Latecki. Kuratorem od strony fotograficznej projektu jest Mariusz Wideryński prezes Związek Polskich Artystów Fotografików, partnera tego projektu.

Skip to content