Menu Zamknij

REGULAMIN

XI KONKURSU MUZYKI XX i XXI WIEKU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW 2016

Pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

1. Konkurs jest otwarty dla solistów – instrumentalistów i wokalistów w następujących kategoriach:

 •  uczniowie szkół muzycznych II stopnia,
 •  studenci uczelni muzycznych (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe).

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczący się i studiujący w Polsce (bez względu na narodowość) oraz obywatele polscy uczący się i studiujący za granicą.

2. Repertuar:

Przedmiotem Konkursu jest muzyka XX i XXI wieku.

Program dla uczniów szkół muzycznych II stopnia powinien zawierać co najmniej:

 • jeden utwór z lat 1920-1940,
 • jeden utwór z lat 1940-1980,
 • jeden utwór skomponowany po roku 1980.

Łączny czas trwania: minimum 30 minut.

Program dla studentów uczelni muzycznych powinien zawierać co najmniej:- jeden utwór z lat 1920-1940,

 • dwa utwory z lat 1940-1980,
 • dwa utwory skomponowane po roku 1980.

Łączny czas trwania: minimum 45 minut.

W szczególnych wypadkach dyrektor Konkursu może dopuścić utwory powstałe w innych ramach czasowych niż wskazane wyżej.

 • każdy utwór musi być skomponowany przez innego kompozytora
 • program musi zawierać co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego
 • program może obejmować transkrypcje
 • program może obejmować części utworów cyklicznych
 • program powinien reprezentować różne style muzyki współczesnej, a jego dobór stanowić będzie ważny element oceny jury

Uczestnicy II i III etapu wykonują cały program lub jego część zgodnie z decyzją jury.

Nie ma wymogu wykonywania programu konkursu z pamięci.

Przed występem kandydaci zobowiązani będą przedłożyć jury kopie wszystkich partytur wykonywanych utworów (w jednym egzemplarzu).

W przypadku wykonywania utworów opublikowanych drukiem, przypominamy o konieczności posiadania  i korzystania z oryginalnych materiałów nutowych.

3. Eliminacje:

etap I: do 18 kwietnia 2016 każda ze szkół organizuje eliminacje własnymi siłami i wyłania kandydatów do przesłuchań ogólnopolskich II etapu Konkursu

 • ze szkół muzycznych II stopnia do trzech kandydatów z każdej szkoły,
 • z uczelni muzycznych do dziesięciu kandydatów z każdej uczelni.

etap II i III: eliminacje ogólnopolskie odbędą się w Radziejowicach oraz Warszawie w dniach 15 – 20 maja 2016

– w drugim etapie:

15 maja – perkusja, klawesyn, organy, harfa (przesłuchania w Warszawie),

16 i 17 maja – szkoły muzyczne II stopnia (przesłuchania w Radziejowicach),

17 i 18 maja – uczelnie muzyczne (przesłuchania w Radziejowicach)

zostanie wyłonionych około 20 finalistów (ok. 10 ze szkół muzycznych II stopnia i ok. 10 z uczelni muzycznych),

– w trzecim etapie:

19 maja szkoły muzyczne II stopnia (przesłuchania w Radziejowicach),

20 maja uczelnie muzyczne (przesłuchania w Radziejowicach)

zostaną wyłonieni laureaci.

4. Nagrody:

 • dwie równorzędne nagrody w wysokości 4.000zł dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów ze szkół muzycznych II stopnia
 • dwie równorzędne nagrody w wysokości 5.000zł dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów z uczelni muzycznych
 • nagroda specjalna w wysokości 1.000zł dla najlepszego akompaniatora, ucznia szkoły muzycznej II stopnia
 • nagroda specjalna w wysokości 1.000zł dla najlepszego akompaniatora, studenta uczelni muzycznej

Nagrody pozaregulaminowe:

 • nagroda Filharmonii Świętokrzyskiej im.Oskara Kolberga w Kielcach – udział w koncercie w sezonie artystycznym 2016/2017
 • nagroda Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – udział w koncercie w ramach organizowanego przez CENTRUM festiwalu EMANACJE w sezonie artystycznym 2016/2017
 • nagrody rzeczowe ufundowane przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego (nuty, książki, płyty CD) oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne (zestaw polskich partytur współczesnych).

Pedagodzy laureatów otrzymają ponadto dyplomy honorowe za propagowanie muzyki współczesnej w swojej pracy dydaktycznej. Organizatorzy doceniają ogromną pracę i rolę nauczycieli w przygotowaniu programu na Konkurs. Z tego powodu każda nagroda (za wyjątkiem nagród specjalnych dla akompaniatorów) będzie dzielona po połowie między laureata i jego mistrza.

Laureaci wezmą udział w uroczystym koncercie, który odbędzie się 13 czerwca 2016 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Koncert zostanie zarejestrowany przez Program 2 Polskiego Radia i zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

5. Jury:

Eliminacje szkolne (etap I) będą organizowane siłami danej szkoły.

Jury eliminacji ogólnopolskich (etap II i III) nie jest związane ze szkolnictwem muzycznym.

Skład Jury przesłuchań ogólnopolskich II i III etapu:

Jacek Rogala, Dagna Sadkowska,  Anna Dorota Władyczka.

Jury zadecyduje o ostatecznym podziale nagród.

6. Zgłoszeń kandydatów do eliminacji ogólnopolskich dokonują szkoły, załączając:

 • protokół z eliminacji,
 • karty programowe poszczególnych uczestników.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2016. Decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach ogólnopolskich (II i III etap) jest wpłata do

29 kwietnia 2016 r. wpisowego w wysokości 100 złotych na konto PTMW nr: 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Zgłoszenia należy nadsyłać elektronicznie na email ptmw@epistola.pl oraz na adres Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

ul. Mazowiecka 11/24

00-052 Warszawa

Wszelkich informacji udziela Biuro PTMW

w poniedziałki godz. 11.00-14.00.

tel./fax: (22) 827 69 81

kom. 535-266-363

e-mail: ptmw@epistola.pl

http://www.ptmw.art.pl

Sekretarz Konkursu: Iwona Kisiel

Producent przesłuchań: Anita Gaska

Dyrektor Konkursu: Dariusz Przybylski

SPONSORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program 2 Polskiego Radia S.A.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

NoProblem

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ZAiKS

 

Skip to content