Menu Zamknij

XIV Konkurs Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców
2022

Koncert Laureatów

Serdecznie zapraszamy na KONCERT LAUREATÓW XIV Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców 2022. Koncert, współorganizowany z Programem 2 Polskiego Radia, odbędzie się
5 listopada, 2022 r., o godz. 19.00, w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. A. Osieckiej w Warszawie, ul. Myśliwiecka 3/5/7.
Wstęp bezpłatny!

Zachęcamy Państwa do pobrania PROGRAMU KONCERTU w wersji elektronicznej
🎤🎧🎼🎹🥁🪘🎷🎺🪗🎸🪕🎻🎵🎶🎤🎧🎼🎹🥁🪘🎷🎺🪗🎸🪕🎻🎵🎶🎤🎧🎼🎹🥁🪘🎷🎺🪗🎸🪕🎻🎵🎶

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY

15 października 2022 roku zakończyły się obrady Jury XIV Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców 2022, które trwały od 9 października 2022 r.

Jury obradowało w składzie: Anna Dorota Władyczka, Dariusz Przybylski, Maciej Żółtowski.

Dobór repertuaru stanowił ważny element oceny Jury.

W kategorii uczniów szkół muzycznych II stopnia trzy równorzędne Nagrody w wysokości 2000 złotych każda, dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich nauczycieli, otrzymali:
Augustas Vasiliauskas (saksofon), uczeń ZPSM nr 1 w Warszawie, w klasie Pawła Gusnara i Alicji Wołyńczyk-Raniszewskiej
Małgorzata Cieszko (obój), uczennica ZPSM im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, w klasie Piotra Pyca
Maria Sujka (flet), uczennica ZPSM I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, w klasie Iwony Kałużyńskiej.

W kategorii studentów uczelni muzycznych trzy równorzędne Nagrody w wysokości 3000 złotych każda, dzielone pomiędzy laureatów i ich pedagogów, otrzymali:

Julia Pałęcka (altówka), studentka Universität der Künste Berlin, w klasie Hartmuta Rohde
Maksymilian Błaszczyński (klarnet), student Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie Arkadiusza Adamskiego
Martyna Chmura (fortepian), studentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w klasie Elżbiety Pasierowskiej.

W kategorii studentów uczelni muzycznych jedno Wyróżnienie w wysokości 1000 złotych, dzielone pomiędzy laureata i jego pedagoga, otrzymał:
Dawid Kosiński (akordeon), student Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie Daniela Lisa.

Nagrodę rzeczową Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM) dla wskazanego przez Jury laureata – za najlepsze wykonanie utworu z katalogu PWM – voucher w wysokości 500 zł na zakup publikacji PWM do wykorzystania w księgarni internetowej do końca 2022 roku otrzymała:

Małgorzata Cieszko (obój), uczennica ZPSM im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, w klasie Piotra Pyca, za najlepsze wykonanie utworu Witolda Lutosławskiego pt. „Epitafium” na obój i fortepian (1979)
dla nauczyciela laureatki nagrody PWM – voucher, zapewniający 20% rabatu na cały asortyment księgarni internetowej PWM do zrealizowania do końca 2022 roku.

W kategorii uczniów szkół muzycznych II st. oraz studentów uczelni muzycznych Nagrody Specjalnej dla najlepszego akompaniatora nie przyznano.

 

REGULAMIN
XIV KONKURSU MUZYKI XX i XXI WIEKU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW 2022

 1. Konkurs jest otwarty dla solistów – instrumentalistów i wokalistów w następujących kategoriach:

– uczniowie szkół muzycznych II stopnia,
– studenci uczelni muzycznych (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczący się i studiujący w Polsce (bez względu na obywatelstwo) oraz obywatele polscy uczący się i studiujący za granicą.

2. Repertuar:

Przedmiotem konkursu jest muzyka XX i XXI wieku.

Program dla uczniów szkół muzycznych II stopnia powinien zawierać co najmniej:

 • jeden utwór z lat 1920-1940
 • jeden utwór z lat 1940-1980
 • jeden utwór skomponowany po roku 1980.

Łączny czas trwania: 20 – 30 minut.

Program dla studentów uczelni muzycznych powinien zawierać co najmniej:

 • jeden utwór z lat 1920-1940
 • dwa utwory z lat 1940-1980
 • dwa utwory skomponowane po roku 1980.

 Łączny czas trwania: 30 – 40 minut.

W szczególnych wypadkach dyrektor konkursu może dopuścić utwory powstałe w innych ramach czasowych niż wskazane wyżej.

 • każdy utwór musi być skomponowany przez innego kompozytora
 • program musi zawierać co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego
 • jeden z wybranych do wykonywania utworów musi pochodzić z katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego; katalog jest dostępny na stronie https://pwm.com.pl
 • program może obejmować transkrypcje
 • program może obejmować części utworów cyklicznych
 • program powinien reprezentować różne style i gatunki muzyki współczesnej, a jego dobór stanowić będzie ważny element oceny jury.

W przypadku wykonywania utworów opublikowanych drukiem, przypominamy
o konieczności korzystania z oryginalnych materiałów nutowych.

3. Przesłuchania:

W tym roku, ze względu na epidemię Covid-19, przesłuchania konkursowe odbędą się wyłącznie w formie zdalnej, w dniach 9 – 15 października 2022 roku.

15 października 2022 roku zostaną wyłonieni laureaci.

4. Nagrody:

 • trzy równorzędne nagrody dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów ze szkół muzycznych II stopnia
 • trzy równorzędne nagrody dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów z uczelni muzycznych
 • nagroda specjalna dla najlepszego akompaniatora, ucznia szkoły muzycznej II stopnia,
 • nagroda specjalna dla najlepszego akompaniatora, studenta uczelni muzycznej.

Łączna pula nagrdód wynosi 16 000 złotych

Nagrody pozaregulaminowe:

Nagroda rzeczowa Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM):

 • dla wskazanego przez Jury laureata – za najlepsze wykonanie utworu z katalogu PWM – voucher w wysokości 500 zł na zakup publikacji PWM do wykorzystania w księgarni internetowej do końca 2022 roku.
 • dla nauczyciela laureata nagrody PWM – voucher, zapewniający 20% rabatu na cały asortyment księgarni internetowej PWM do zrealizowania do końca 2022 roku.

Gorąco zachęcamy wszystkich Uczestników Konkursu do wzięcia udziału w akcji promocyjnej organizowanej przez jednego z naszych Partnerów – Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Informacja jak można wziąć udział w akcji znajduje się poniżej.

Pedagodzy laureatów otrzymają dyplomy honorowe za propagowanie muzyki współczesnej w swojej pracy dydaktycznej. Organizatorzy doceniają ogromną pracę i rolę nauczycieli w przygotowaniu programu na konkurs. Z tego powodu każda nagroda regulaminowa (za wyjątkiem nagród specjalnych dla akompaniatorów) będzie dzielona po połowie między laureata i jego mistrza.

Laureaci wezmą udział w uroczystym koncercie, który odbędzie się 5 listopada 2022 r., w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. A. Osieckiej w Warszawie. Koncert zostanie zarejestrowany przez Program 2 Polskiego Radia i zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

Organizacja koncertu będzie w pełni uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w bieżącym okresie. Jeżeli koncert laureatów, z przyczyn niezależnych od Organizatora nie dojdzie do skutku, odbędzie się w najszybszym dostępnym i bezpiecznym terminie, podanym do wiadomości co najmniej miesiąc przed nowym terminem koncertu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia Koncertu Laureatów, w przypadku wystąpienia jednego ze stanów wyjątkowych, przewidzianych ustawą.

5. Jury:

Członkowie jury są uznanymi specjalistami w zakresie szeroko pojętej muzyki współczesnej o międzynarodowej reputacji i nie są pedagogami instrumentu zatrudnionymi w polskim szkolnictwie muzycznym.

Skład Jury:

Dariusz Przybylski, Anna Dorota Władyczka, Maciej Żółtowski.

Jury zadecyduje o ostatecznym podziale nagród.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie formie elektronicznej, za pośrednictwem usługi WeTransfer wetransfer.com, na adres email ptmw@epistola.pl

Do zgłoszenia proszę dołączyć:

 • nagranie audio-video z przygotowanym przez Państwa programem konkursowym, dokonane za pomocą dostępnych środków (np. telefon komórkowy, kamera)
 • karty programowe poszczególnych uczestników
 • oświadczenie o korzystaniu z oryginalnych materiałów nutowych
 • PDF z materiałami nutowymi do wglądu Jury.

Wzory dokumentów do pobrania:

Zgłoszenia dotyczą zarówno solistów, jak i akompaniatorów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 października 2022 r.

Udział w Konkursie jest bezpłatny!

Wszelkich informacji udziela Biuro PTMW

kom. 535-266-363

tel./fax: (22) 827 69 81

e-mail: ptmw@epistola.pl

http://www.ptmw.art.pl

Dyrektor konkursu: Radosław Król

Sekretarz konkursu: Iwona Kisiel

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Partnerem Konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

*  *  *

Akcja promocyjna PWM:

Szanowni Państwo,

Polskie Wydawnictwo Muzyczne będąc Partnerem Konkursu Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców zaprasza do udziału w szeroko zakrojonej akcji promocyjnej publikacji nutowych. Niniejsza akcja ma również na celu wypromowanie młodych Artystów biorących udział w Konkursie Muzyki XX i XXI wieku oraz zaprezentowanie ich sylwetek szerszej grupie odbiorców.

Jak wziąć udział w naszej akcji?

Aby skorzystać z szansy przedstawienia się naszej publiczności należy przesłać swoje zdjęcie z publikacją nutową utworu z katalogu PWM, który zostanie zaprezentowany w Konkursie, a także w kilku zdaniach opisać walory merytoryczne, techniczne czy artystyczne wybranej pozycji. Zachęcamy do wskazania czym dany utwór się wyróżnia, co Państwa w nim ujęło, co było wykonawczym wyzwaniem etc.

Przesłane przez Państwa materiały będą cyklicznie publikowane w social mediach Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (Facebook, Instagram). Jeżeli posiadają Państwo konto w wyżej wymienionych kanałach komunikacji, prosimy o podanie swojej nazwy, byśmy mogli Państwa oznaczyć w odpowiednim poście.

Udział w akcji jest bezpłatny, dlatego tym goręcej zapraszamy do zaprezentowania się naszej społeczności!

Wszelkich szczegółowych informacji udzieli Państwu koordynator projektu ze strony PWM - Karolina Jaskółowska – poprzez adres mailowy Karolina_Jaskolowska@pwm.com.pl lub pod numerem telefonu 885 860 897.

Serdecznie zapraszamy!

Karolina Jaskółowska

Specjalista ds. promocji i edukacji

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

 

Skip to content