Menu Zamknij

AUDIO STAGE 2020

AS20 tablice do filmów 1920 1080

Przewodnią ideą projektu Audio Stage jest głęboka integracja muzyki z innymi sztukami
performatywnymi: teatrem, tańcem, pantomimą.
Utwory audiosceniczne komponowane są według logiki muzycznej, ale ich materiał
dźwiękowy powstaje poprzez działania sceniczne: gest, ruch, taniec, głos – także z
użyciem live electronics. Wykonawcami tych kompozycji nie są muzycy lecz aktorzy,
tancerze, performerzy.Każdy utwór audio-sceniczny poprzedzony jest preludium: krótką
formą wykonywaną przez muzyków, ale zawierającą elementy teatru instrumentalnego.
Wszystkie preludia tworzy jeden kompozytor. Dzięki temu każdy Wieczór Prawykonań
zyskuje wspólny mianownik, a poszczególne utwory audio-sceniczne – zapowiedzi, będące
jednocześnie ich „lustrzaną” przeciwwagą.

Małgorzata Kołcz, Jarosław Siwiński

Transmisja Prawykonań

Print

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Skip to content