Menu Zamknij

REGULAMIN

1. Konkurs jest otwarty dla solistów – instrumentalistów i wokalistów w następujących kategoriach:

– uczniowie szkół muzycznych II stopnia,

– studenci uczelni muzycznych (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe).

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczący się i studiujący w Polsce (bez względu na narodowość) oraz obywatele polscy uczący się i studiujący za granicą.

2. Repertuar:

Przedmiotem Konkursu jest muzyka XX i XXI wieku.

Program dla uczniów szkół muzycznych II stopnia powinien zawierać co najmniej:

– jeden utwór z lat 1920-1940

– jeden utwór z lat 1940-1980

– jeden utwór skomponowany po roku 1980.

Łączny czas trwania: minimum 30 minut.

Program dla studentów uczelni muzycznych powinien zawierać co najmniej:

– jeden utwór z lat 1920-1940

– dwa utwory z lat 1940-1980

– dwa utwory skomponowane po roku 1980.

Łączny czas trwania: minimum 45 minut.

W szczególnych wypadkach dyrektor Konkursu może dopuścić utwory powstałe w innych ramach czasowych niż wskazane wyżej.

 • ·każdy utwór musi być skomponowany przez innego kompozytora
 • ·program musi zawierać co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego
 • ·program może obejmować transkrypcje
 • ·program może obejmować części utworów cyklicznych
 • ·program powinien reprezentować różne style muzyki współczesnej, a jego dobór stanowić będzie ważny element oceny jury

Uczestnicy II i III etapu wykonują cały program lub jego część zgodnie z decyzją jury. Nie ma wymogu wykonywania programu konkursu z pamięci.

Przed występem kandydaci zobowiązani będą przedłożyć jury wszystkie partytury wykonywanych utworów (w jednym egzemplarzu).

3. Eliminacje:

etap I: do 16 kwietnia 2014 każda ze szkół organizuje eliminacje własnymi siłami i wyłania kandydatów do przesłuchań ogólnopolskich II etapu Konkursu

 • ·ze szkół muzycznych II stopnia do trzech kandydatów z każdej szkoły,
 • ·z uczelni muzycznych do dziesięciu kandydatów z każdej uczelni.

etap II i III: eliminacje ogólnopolskie odbędą się w Radziejowicach oraz Warszawie w dniach 11 – 16 maja 2014

– w drugim etapie:

11 maja – perkusja, klawesyn, organy (przesłuchania w Warszawie),

12 i 13 maja – szkoły muzyczne II stopnia (przesłuchania w Radziejowicach),

13 i 14 maja – uczelnie muzyczne (przesłuchania w Radziejowicach)

zostanie wyłonionych około 20 finalistów (ok. 10 ze szkół muzycznych II stopnia i ok. 10 z uczelni muzycznych)

– w trzecim etapie:

15 maja szkoły muzyczne II stopnia (przesłuchania w Radziejowicach),

16 maja uczelnie muzyczne (przesłuchania w Radziejowicach)

zostaną wyłonieni laureaci.

4. Nagrody:

 • dwie równorzędne nagrody po 5.000 zł dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów ze szkół muzycznych II stopnia
 • dwie równorzędne nagrody po 6.000 zł  dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów z uczelni muzycznych
 • nagroda specjalna w wysokości  1.000 zł dla najlepszego akompaniatora, ucznia szkoły muzycznej II stopnia
 • nagroda specjalna w wysokości 1.000 zł dla najlepszego akompaniatora, studenta uczelni muzycznej

Nagrody pozaregulaminowe:

–         udział w koncercie podczas Światowych Dni Muzyki we Wrocławiu w październiku 2014

–         nagroda Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach – udział w koncercie w sezonie 2014/2015

–         nagroda Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – udział w koncercie zorganizowanym w Lusławicach w sezonie 2014/15

–         nagroda Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – udział w mistrzowskim kursie muzycznym zorganizowanym przez Centrum

–         nagrody rzeczowe ufundowane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego (nuty, książki, płyty CD).

Pedagodzy laureatów otrzymają ponadto dyplomy honorowe za propagowanie muzyki współczesnej w swojej pracy dydaktycznej. Organizatorzy doceniają ogromną pracę i rolę nauczycieli w przygotowaniu programu na Konkurs. Z tego powodu każda nagroda (za wyjątkiem nagród specjalnych dla akompaniatorów) będzie dzielona po połowie między laureata i jego mistrza.

Laureaci wezmą udział w uroczystym koncercie, który odbędzie się 15 czerwca 2014  o godzinie 18.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Koncert zostanie zarejestrowany przez Program 2 Polskiego Radia i zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

5. Jury:

Eliminacje szkolne (etap I) będą organizowane siłami danej szkoły.

Skład Jury przesłuchań ogólnopolskich II i III etapu:

Szymon Bywalec, Jacek Rogala, Anna Dorota Władyczka.

Jury zadecyduje o ostatecznym podziale nagród.

6. Zgłoszeń kandydatów do eliminacji ogólnopolskich dokonują szkoły, załączając:

-protokół z eliminacji,

-karty programowe poszczególnych uczestników.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2014.

Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach ogólnopolskich (II i III etap) jest wpłata do 28 kwietnia 2014 wpisowego w wysokości 110 złotych na konto PTMW nr: 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

ul. Mazowiecka 11

00-052 Warszawa

Wszelkich informacji udziela Biuro PTMW

w poniedziałki godz. 11.00-14.00

tel./fax: (22) 827 69 81

kom. 535-266-363

e-mail: ptmw@epistola.pl

http://www.ptmw.art.pl

Sekretarz Konkursu: Iwona Kisiel

Dyrektor Konkursu: Dariusz Przybylski

WZORY  DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

KARTA_PROGRAMOWA_UCZESTNIKA

PROTOKÓŁ_szkoły

PROTOKÓŁ_uczelnie

SPONSORZY KONKURSU:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Związek Artystów Wykonawców STOART

Skip to content