Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej powstało w 1923 roku.

Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, organizacji afiliowanej przy UNESCO, zrzeszającej ponad 40 państw.
Towarzystwo zajmuje się popularyzacją najnowszej twórczości kompozytorskiej. Jego członkami są wybitni kompozytorzy, wykonawcy, muzykolodzy oraz miłośnicy nowej muzyki.

PTMW jest najstarszym i najważniejszym stowarzyszeniem tego typu w Polsce, o blisko 90-letniej historii.
Pierwszym prezesem PTMW był Karol Szymanowski. Funkcję tę pełnili także Zbigniew Drzewiecki, Artur Malawski, Witold Lutosławski, Włodzimierz Kotoński, Zygmunt Krauze, Jacek Rogala, Adam Sławiński. Obecnie prezesem PTMW jest Maciej Żółtowski.

Wśród honorowych członków stowarzyszenia są m.in. Zygmunt Krauze, Jan Krenz, Bogusław Schaeffer, Tadeusz Strugała.

Cykliczne wydarzenia muzyczne organizowane przez PTMW:

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Kazimierza Serockiego (od 1984)
Festiwal Audio Art (od 1993)
Konkurs Muzyki XX Wieku dla Młodych Wykonawców (od 1992)
Projekt „Partytury Fotograficzne”
Cykl koncertów dla dzieci „Muzyka i Zabawa w Warszawie”

Dzięki przynależności do Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej stowarzyszenie zajmuje się również promocją polskiej muzyki za granicą (należy do Międzynarodowej Konferencji Promotorów Nowej Muzyki).

Największym sukcesem PTMW było zorganizowanie w 1992 roku dorocznego festiwalu MTMW Światowe Dni Muzyki (ISCM World Music Days). Festiwal ten jako jedyne do tej pory polskie wydarzenie kulturalne został nominowany do prestiżowej International Classical Music Award.

Ten prestiżowy festiwal ponownie odbył się w Polsce, we Wrocławiu, dniach 3-12 października 2014 roku. Informacje na temat ŚDM znajduja się na  internetowej stronie Festiwalu: http://www.worldmusicdays2014.pl/

PTMW było również, wspólnie z Telewizją Polską, producentem cyklu 20 filmów „Cisza i Dźwięk” prezentujących najwybitniejszych twórców naszego wieku z całego świata.

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność non‑profit (nie prowadzi działalności gospodarczej).

W  2007 Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej otrzymało doroczną Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich w dziele promocji polskiej muzyki współczesnej za stworzenie i wieloletnie prowadzenie Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. KAZIMIERZA SEROCKIEGO:

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej od 1984 roku, co trzy lata, od 1996 – co dwa lata. Przedmiotem każdego konkursu jest utwór na inną obsadę wykonawczą. Konkurs jest otwarty dla kompozytorów wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku. Od początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem twórców z całego świata. Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie utalentowanych kompozytorów, rokujących nadzieję na dalszy rozwój artystyczny oraz zainspirowanie ich do skomponowania nowych interesujących utworów. Innym istotnym celem jest promocja młodych twórców – przyznawana jest regulaminowa nagroda specjalna PWM dla najmłodszego laureata.

Wśród jurorów gościliśmy dotychczas m.in. Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Włodzimierza Kotońskiego, Gilberta Amy, Marka Kopytmana, François-Bernarda Mâche, Siegfrieda Matthusa, Dietera Schnebla, Marka Stachowskiego. Fundatorami nagród są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarząd Miasta st. Warszawy, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Koncert Laureatów Konkursu tradycyjnie odbywa się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Jest transmitowany na antenie Polskiego Radia oraz zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.
Ostatnia edycja Konkursu miała miejsce w 2008 roku. Przedmiotem tej edycji był utwór na zespół kameralny. Jury: Zygmunt Krauze (Polska) – Przewodniczący, Stephen Montague (Wielka Brytania/USA), Vladimir Scolnic (Izrael), Walter Zimmermann (Niemcy), nagrodziło następujących kompozytorów: Marios Joannou Elia (Cypr), Fernando Abel Maglia (Argentyna), Iluminada Pérez Frutos (Hiszpania), David Philip Hefti (Szwajcaria).

KONKURS MUZYKI XX I XXI WIEKU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW:

Konkurs organizowany jest od roku 1992. Jest adresowany do solistów: instrumentalistów i wokalistów. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów średnich szkół muzycznych oraz studentów akademii muzycznych. Przedmiotem Konkursu jest muzyka XX i XXI wieku. Repertuar musi obejmować utwory polskie i obce oraz reprezentować różne style muzyczne – każdy utwór musi być skomponowany przez innego twórcę, a dobór repertuaru jest istotnym elementem oceny jury.

Konkurs odbywa się w trzech etapach. Pierwszym są eliminacje w szkołach i uczelniach muzycznych całego kraju. Udział w eliminacjach bierze zwyczajowo około 300 osób. Każda szkoła ma prawo wytypować do II etapu trzech, a uczelnia – dziesięciu kandydatów. Etapem drugim i trzecim (finały) są przesłuchania w Domu Pracy Twórczej MKiDN Pałacu w Radziejowicach, a w zależności od potrzeb także w wybranym kościele (organy) oraz na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie (klawesyn, perkusja). Przesłuchuje się w nich odpowiednio około 60 i 25–30 uczestników. Liczbę uczestników Konkursu determinuje jego specyfika programowa (czas przesłuchań w półfinałach i finałach to ok. 50–60 godzin), zaplecze merytoryczno-logistyczne (ilość miejsc noclegowych wraz z pomieszczeniami i instrumentami koniecznymi do zorganizowania prób i przesłuchań).

Laureatami Konkursu zostają jego uczestnicy oraz ich pedagodzy. Organizatorzy doceniają bowiem ogromną pracę i rolę nauczycieli w przygotowaniu programu na Konkurs. Dlatego każda nagroda dzielona jest po połowie pomiędzy młodym adeptem i jego mistrzem. Przyznawana jest także nagroda specjalna dla akompaniatora (ucznia lub studenta). Ponadto, pedagodzy laureatów i laureaci otrzymują dyplomy pamiątkowe zaprojektowane i wykonane przez artystę plastyka.

Koncert finałowy Konkursu organizowany jest w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, rejestrowany jest przez Program 2 PR oraz relacjonowany przez TVP, a także oferowany do odtworzenia rozgłośniom radiowym zrzeszonym w Europejskiej Unii Radiowej EBU.

Ostatnia edycja konkursu odbyła się w 2009 r.

FESTIWAL AUDIO ART:

Jest to kilkudniowy festiwal zakorzeniony w Warszawie od dwóch dekad. Przedsięwzięcie, które odpowiada na zmiany konwencji artystycznych zachodzących we współczesnej kulturze i reaguje na silnie ujawniające się potrzeby poznawcze młodego pokolenia. Jest imprezą dla zniechęconych zarówno nachalną pop-kulturą jak i akademicką elitarnością. Jest festiwalem „dziwnych” dźwięków, happeningów audiowizualnych, teatrów instrumentalnych, pogranicza sztuki „wysokiej” i sztuki „niskiej”. To spotkanie twórców operujących w strefie gatunków czystych i na styku różnych formuł artystycznych: dźwięku, sztuk wizualnych i słowa, twórców używających instrumentarium najnowszej technologii jak i owoców domowego majsterkowania. Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną sztuką przełomu wieków, jest integracją sztuk wizualnych z dźwiękowymi. Wyraża się w formie koncertów, performances i instalacji. Tworzy nową koncepcję źródła dźwięku: obiektu i instrumentu muzycznego w określonej przestrzeni i czasie. Audio Art jest sztuką personalną – kompozytor, konstruktor i wykonawca unifikuje cały proces tworzenia i wykonania dzieła – a jednocześnie używa prostej i zaawansowanej technologii. Festiwal jest przy tym prezentacją artystów z całego świata oraz ich premierowych projektów. W ramach festiwalu odbywają się również prezentacje spoza nurtu Audio Art. Na całość złożą się wydarzenia w formie koncertów, prezentacji i działań multimedialnych, instalacji dźwiękowej, działań intuicyjnych i warsztatów dla młodej i starszej publiczności.

Muzyka i zabawa w Warszawie

Muzyka i zabawa Warszawie” to cykl edukacyjnych koncertów muzyki współczesnej dla dzieci, skierowany do stołecznych ogólnokształcących szkół podstawowych (klasy I – IV). Ich celem jest wzbogacenie doświadczeń dzieci o nowe obszary kultury muzycznej, uwrażliwianie ich na różne aspekty muzyki, jej elementy i konteksty kulturowe związane między innymi z „ekologią dźwięku”, zagadnieniami otoczenia dźwiękowego współczesnego człowieka.

Kompozycje prezentowane w tym projekcie realizowane są z użyciem współczesnego języka muzycznego, a zarazem dostosowane do percepcji młodego słuchacza. Wykorzystują techniki teatru instrumentalnego, performance, mediów elektronicznych i co najważniejsze – wymagają od młodej publiczności aktywnego uczestnictwa, zaangażowania w zabawach realizowanych w przebiegu  poszczególnych utworów i pomiędzy nimi.

„Muzyka i zabawa” powstała 16 lat temu w Centrum Sztuki Dziecka (autorką jest Hanna Gawrońska, wybitny psycholog dziecięcy). Jest wciąż doskonalony i uzupełniany co roku o nowe kompozycje. Centrum Sztuki Dziecka sprawuje opiekę merytoryczną nad warszawską edycją koncertów. Natomiast praskie Centrum Promocji Kultury zapewnia nieodpłatnie nowoczesną salę koncertową wraz z obsługą techniczną.

Dotychczasowa współpraca układa się znakomicie, owocując udanymi koncertami, na które zgłasza się znacznie więcej chętnych niż jesteśmy w stanie przyjąć. Entuzjastyczne reakcje dzieci  i nauczycieli na koncertach potwierdzają trafność koncepcji programowej. Projekt „Muzyka i zabawa w Warszawie” zamierzamy wspólnie kontynuować w następnych latach.