Menu Zamknij

Serocki.jpg

XV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Kazimierza Serockiego

Pod patronatem honorowym

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

SUMA NAGRÓD: 31.000 złotych

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 15 sierpnia 2017

REGULAMIN

KONKURS

 1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
 2. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
 3. Do udziału w konkursie będą także dopuszczone utwory wykonane publicznie lub/i nagrodzone w innych konkursach, z wyłączeniem utworów opublikowanych drukiem.

TEMAT

 1. Przedmiotem konkursu są utwory na zespół kameralny złożony od 3 do 5 instrumentów wybranych spośród podanych w pkt. 2, bez udziału dyrygenta.
 2. Instrumentarium: 1 flet, 1 obój, 1 klarnet, 1 fagot, 1 waltornia, 1 fortepian, 2 skrzypiec,
  1 altówka, 1 wiolonczela.
 3. Użycie środków live electronics oraz taśmy nie będzie akceptowane.
 4. Czas trwania utworu: 10 – 16 minut.

NAGRODY

I nagroda – 16.000 zł

II nagroda – 10.000 zł

III nagroda – 5.000 zł

Nagroda Specjalna Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dla najmłodszego laureata: komplet polskich partytur współczesnych.

JURY

Paweł Łukaszewski (Polska)
Paul Patterson (Wielka Brytania)
Dariusz Przybylski (Polska)

Decyzje Jury są ostateczne.

KONCERT LAUREATÓW

 1. Koncert laureatów, współorganizowany z Programem 2 Polskiego Radia, odbędzie się 10 grudnia 2017 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie i będzie retransmitowany w Programie 2 Polskiego Radia, a następnie zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.
 1. Materiały nutowe nagrodzonych utworów niezbędne do wykonania podczas koncertu laureatów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt i przesłać do dnia 1 listopada 2017 r.
 1. Kompozytorzy nadesłanych utworów oświadczają, że dysponują wszystkimi prawami do utworu, utwór jest oryginalny, a materiały wykonawcze (głosy orkiestrowe i partytura) udostępnione zostaną organizatorowi konkursu nieodpłatnie.

ZGŁOSZENIA

 1. Partytura winna być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem.
 2. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje:
 • imię i nazwisko kompozytora,
 • data i miejsce urodzenia,
 • narodowość,
 • adres, telefon, e-mail lub fax,
 • tytuł i czas trwania utworu,
 • komentarz dotyczący utworu w jęz. angielskim, lub angielskim i polskim,
 • biografia i aktualne zdjęcie kompozytora.
 1. Zgłoszenia należy kierować na adres:

Iwona Kisiel – Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
Poczta Restanteul.
Ogrodowa 3
05-200 Wołomin
Tel/fax: (+48)
22 827-69-81
Tel. kom. (+48) 535-266-363
e-mail: ptmw@epistola.pl

 1. Termin nadsyłania partytur upływa 15 sierpnia 2017 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

WPISOWE

 1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 220 zł
 2. Kwotę należy przelać za pośrednictwem PAYPAL na stronie internetowej PTMW: www.ptmw.art.pl w celu dokonania płatności za pośrednictwem PayPal prosimy kliknąć w następujący link: ZAPŁAĆ TERAZ lub przelewem bankowym (opłatę za przelew ponosi nadawca) na konto PTMW:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

PKO Bank Polski S.A. ODZIAŁ 10 w WARSZAWIE
numer konta: 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

 1. Dowód wpłaty należy dołączyć do partytury.
 2. Czeki nie będą akceptowane.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

W takich przypadkach wpisowe nie podlega zwrotowi.

 1. Przypadki sporne będą rozstrzygane na podstawie polskiej wersji Regulaminu.
 2. Nadesłane partytury nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

Dyrektor Konkursu – Maciej Żółtowski

Sekretarz Konkursu – Iwona Kisiel

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Regulamin Konkursu w formacie pdf : Serocki 2017 regulamin

wersja1_krzywe

Skip to content