Menu Zamknij

wypominki
Ks. Wojciech Drozdowicz – słowo
Uliana Horbaczewska (Ukraina) – śpiew
Szabolcs Esztenyi – fortepian
Jurij Josifowycz (Ukraina) – śpiew
Ryszard Latecki – trąbka, syntezator, drobne instrumenty perkusyjne

Muzyka, która towarzyszyć będzie ceremonii Wypominek to, przygotowane przez artystów ukraińskich: tradycyjne, bizantyjskie śpiewy – Irmos i ukraińskie ludowe, religine pieśni – Psalma oraz współczesne improwizacje fortepianowe Profesora Esztenyi’ego.

ŚPIEW IRMOLOGIJNY to tradycyjny śpiew sakralny. Muzyka ta
przyszła na Ukrainę z Bizancjum. W ciągu stuleci absorbowała
ona melodykę oraz estetykę ukraińską, zdobywała nowe
brzmienie muzyczne i językowe. Tworzyły się nowe formy…
W 17 wieku muzyka autorska zaczęła wypierać ten śpiew z
kościołów. Właśnie w tym czasie większość melodii została
zanotowana przez mnichów, dzięki czemu zachowały się i
przetwały one do dziś.
PSALMA to pieśń ludowa o treści religijnej. Nie ma ona niczego
wspólnego z psalmami z Pisma Świętego. Jest to raczej ludowa
interpretacja chreścijaństwa, wariacje na temat żywotów
świętych… Z jednej strony, psalmy są zbliżone do muzyki
kościelnej, z drugiej są spokrewnione z pieśniami ludowymi.

Zapraszają:
Parafia Bł. E. Detkensa Kościół Pokamedulski http://www.lasbielanski.pl/
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej https://ptmw.art.pl/
Katolickie Centrum Kultury „Dobre Miejsce” http://dobremiejsce.org/– słowo

Skip to content