Menu Zamknij

PTMW-plakat2-212x300.jpg
24 listopada 2012 r.

CSW Zamek Ujazdowski, Sala Laboratorium, godz. 19:30

Wieczór prawykonań „Audio Stage 2012”

godz. 17:30 – impreza towarzysząca

Spotkanie twórców i wykonawców z publicznością

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej zaprasza na wieczór prawykonań utworów audioscenicznych „Audio Stage 2012”.

Utwór audiosceniczny jest to forma muzyczna, w której muzycy nie występują. Wykonawcą, a bywa że także instrumentem, jest artysta sceniczny. Dźwięki, jakie powstają poprzez jego działania: ruch, taniec, mowę, akcję sceniczną, są wyjściowym materiałem, z którego kompozytor tworzy utwór. Jest to rodzaj formy o bardzo wysokim stopniu integracji różnych rodzajów sztuk performatywnych.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 24 listopada br. w Sali Laboratorium CSW Zamek Ujazdowski przy ul. Jazdów 2 w Warszawie.

O godz. 19:30 podczas wieczoru prawykonań „Audio Stage 2012” zostaną zaprezentowane cztery kompozycje audiosceniczne autorstwa Alicji Gronau, Ryszarda Osady, Krzysztofa Pawlika i Pawła Sołtysiaka. Wykonawcami oraz współautorami są: Aleksandra Dziurosz, Małgorzata Dancewicz, Piotr Filonowicz i Jakub Snochowski.

Forma audiosceniczna zostanie skonfrontowana z inną formą wykraczającą poza tradycyjne ramy muzyczne – teatrem instrumentalnym, gdzie to muzycy rozszerzają swoje działania o gest, mowę, ruch.

Dlatego utwory zostaną poprzedzone preludiami muzycznymi z elementami teatru instrumentalnego – rodzajami małych uwertur. Autorami i wykonawcami preludiów jest Jarosław Siwiński i Małgorzata Kołcz. 

Wieczór prawykonań poprzedzi odbywające się o godz. 17:30 spotkanie twórców i wykonawców z publicznością, które poprowadzi Paweł Kos-Nowicki. Całość będzie transmitowana w Internecie, gdzie będzie potem dostępny zarówno zapis prawykonań jak i partytury niektórych utworów.

Wstęp wolny (ograniczona ilość miejsc).

Część utworów powstało dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Donatorami projektu „Audio Stage 2012” są także m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

PROGRAM WYDARZENIA

 koncert prawykonań utworów audioscenicznych

Alicja Gronau / Aleksandra Dziurosz: Dwojakość – wspomnie-nie. Audioscena na improwizującego ruchem i głosem tancerza lub aktora

Krzysztof Pawlik: Ultima 20.12

Paweł Sołtysiak / Piotr Filonowicz / Jakub Snochowski: Pułbeczek ryb za złotych szesnaście

Ryszard Osada / Małgorzata Dancewicz: Ceci n’est pas un silence

Jarosław Siwiński / Małgorzata Kołcz: 4 Preludia do utworów audioscenicznych

17:30   spotkanie z artystami  – prowadzenie: Paweł Kos-Nowicki                                                                                                                 

Alicja Gronau / Aleksandra Dziurosz:

Dwojakość – wspomnie-nie. Audioscena na improwizującego ruchem i głosem tancerza lub aktora

Osią dramaturgii utworu jest postać kobiety uwikłanej w pewną sytuację oraz wydarzenia, opisane na różnych poziomach abstrakcji. Całość jest rodzajem teatru ruchu – teatru tańca – teatru dźwięku, wpisując się w wieloletnie poszukiwania przez kompozytorkę możliwości łączenia zróżnicowanych form ekspresji. Aleksandra Dziurosz podczas wykonania posługuje się ruchem wyrażającym, niesemantycznymi środkami wokalnymi, pojedynczymi słowami, nuceniem oraz dźwiękami instrumentalnymi wydobywanymi z otoczenia (krzesło, stół itp.).

Alicja Gronau

Studiowała teorię muzyki u Witolda Rudzińskiego oraz kompozycję u Mariana Borkowskiego
w Warszawie. W latach 1974-1986 uczestniczyła w pracach Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki. Od 1983 r. prowadzi działalność pedagogiczną (obecnie profesor Uniwersytetu Muzycznego
im. Fryderyka Chopina), wykładając w Polsce i za granicą. Laureatka wielu nagród kompozytorskich, autorka licznych artykułów, referatów i pokazów poświęconych nauczaniu kreatywnemu i integracji muzyczno-ruchowej. Członek Rady Naukowej czasopisma „Musica Sacra Nova”, a także Kapituły Nagrody Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk”.

Aleksandra Dziurosz

Tancerka, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współczesnego, twórca i choreograf Warszawskiego Teatru Tańca. Od 2009 r. jest doktorem sztuki w dyscyplinie rytmika i taniec na UMFC w Warszawie. Jest choreografem i reżyserem spektakli i około 120 etiud tanecznych, prezentowanych m.in. na scenach Warszawy, Łodzi, Gdańska, Szczecina, Stuttgartu, Krety, Sevilli i Tokio. W 2009 r. otrzymała główną nagrodę choreograficzną The Best of Solo Performance podczas Solo/Duo Dance Festival w Budapeszcie.

– – – – – – – – –

Krzysztof Pawlik:

Ultima 20.12

Monodram zainspirowany i oparty na dokumentacji terenowej audiosfery pól geotermalnych Islandii. Ideą utworu jest zbudowanie relacji pomiędzy strukturami elektroakustycznymi a kreatywnym zastosowaniem field recordingu. Recepcja i dekonstrukcja naturalnych zjawisk fonicznych poprzez poddanie ich procesom syntetycznych odkształceń. W tym kontekście istotną kwestię stanowi od zawsze towarzysząca twórczości sprzeczność – wierne odzwierciedlenie rzeczywistości a jej dowolne kształtowanie.

Krzysztof Pawlik

Kompozytor, twórca wideoartu, prezentacji multimedialnych i scenicznych realizacji audiowizualnych, w tym do spektakli teatralnych, oraz eksperymentalnych programów radiowych (Polskie Radio Wrocław 1993-96, Radio Jowisz 1996-98). Jego utwory i instalacje prezentowane były na festiwalach we Wrocławiu, Poznaniu, Pradze, Bratysławie, Barcelonie, Dreźnie, Budapeszcie, Rzymie, Reykjaviku oraz w ramach indywidualnych wydarzeń muzycznych. Jest założycielem lub współtwórcą formacji intermedialnych: Radio Internazionale, Inire, head58m i in.

– – – – – – – – –

Paweł Sołtysiak / Piotr Filonowicz / Jakub Snochowski:

Pułbeczek ryb za złotych szesnaście

Utwór jest oparty na piśmie sądowym z Kamieńca Podolskiego z 1606 r. Warto zapoznać się ze sposobem myślenia i argumentowania jednego z uczestników tego siedemnastowiecznego sporu prawnego: z jednej strony odmiennym od naszego, z drugiej – jakże podobnym. W kompozycji tej działania muzyczne i teatralne są potraktowane jak instrumenty – działania teatralne akompaniują muzycznym lub na odwrót, są w stosunku do nich w kontrapunkcie, występują solo i tutti – jak w koncercie, są dokładnie zapisane lub częściowo improwizowane.

Paweł Sołtysiak

Kompozytor, magister psychologii, autor muzyki instrumentalnej, teatralnej i filmowej. Studiował kompozycję w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Łodzi, m.in. u Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Zygmunta Krauzego i Zbigniewa Karneckiego. Uczestnik warsztatów kompozytorskich i aktorskich, m.in. organizowanych przez PTMW oraz Akademię Sztuki i Kultury w Warszawie. Twórca muzyki do spektakli teatralnych w Zielonej Górze, Opolu, Gdyni i Wrocławiu, a także dla Teatru Telewizji.

Piotr Filonowicz

Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie (2003). Reżyser licznych sztuk teatralnych, autor i instruktor warsztatów Akademii Sztuki i Kultury. Inicjator i współzałożyciel Teatru 108, Teatru Drzewo i Teatru Linia Nocna, które skupiają się na badaniach oraz improwizacji ruchowej, wokalnej i emocjonalnej, a także Grupy Performatywnej Fabryka Destrukcja, specjalizującej się w improwizowanym niszczeniu dzieł sztuki. Grupa tworzy w tym celu instalacje artystyczne oraz współpracuje z artystami, którzy oddają jej swoje dzieła do zniszczenia.

Jakub Snochowski

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, instruktor teatralny, realizator multimedialnych projektów profilaktycznych dla młodzieży. Uczestnik licznych międzynarodowych warsztatów teatralnych. Aktor Narodowego Teatru w Krakowie oraz Teatru Polskiego w Warszawie. Występował m.in. u Jerzego Skolimowskiego, Macieja Dejczera, Macieja Prusa i Andrzeja Wajdy, a także w takich serialach jak „Prawo Agaty”, „Bulionerzy” czy „Ojciec Mateusz”.

– – – – – – – – –

Ryszard Osada / Małgorzata Dancewicz:

Ceci n’est pas un silence

Cisza, milczenie, pauza, bezgłos. Każde wrażenie powstałe w narządzie słuchu zaprzecza ciszy. Czy można zatem usłyszeć ciszę? Czy można nie słyszeć nic? Muzyka była pierwszym systemem komunikacji międzyludzkiej. Czy cisza to zaprzeczenie komunikacji, czy też może właśnie do niej tęsknimy błądząc po akustycznej mapie metropolii, uwikłani w sieci własnych dźwiękowych wspomnień i uniwersalnych dźwięków charakterystycznych dla pamięci zbiorowej, spragnieni rytmicznego bycia, bycia realnego, bez kontekstu i samooceny, tylko w towarzyszeniu rytmiki własnych oddechów?

Ryszard Osada

Studiował kompozycję u Leszka Wisłockiego oraz Mariana Borkowskiego. Laureat licznych konkursów krajowych i międzynarodowych. W kręgu jego zainteresowań uprzywilejowane miejsce zajmuje muzyka kameralna oraz elektroakustyczna. Spektrum możliwości przekazu muzycznego twórcy obejmuje tendencje neoklasyczne, sonorystykę, eksperyment, elementy techniki serialnej, jak również kompozycję graficzną. Kompozytor, wykonywany na licznych festiwalach w Polsce i za granicą, posiada w swoim dorobku płytę autorską „Alchemia Dźwięku” (2007), prezentującą muzykę elektroakustyczną.

Małgorzata Dancewicz

Absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka wydziału kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Performerka, twórca audiowizualny, autorka scenariuszy i tekstów, wokalistka, twórca wideo i VJ. Jako kurator projektów performatywnych współpracowała z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy, Wystawą Satyrykon, Société française de psychologie analytique – Institut C. G. Jung w Paryżu. Brała udział w licznych wydawnictwach DVD/CD, m.in. we współpracy z grupą intermedialną Inire.

– – – – – – – – –

Jarosław Siwiński / Małgorzata Kołcz:

4 Preludia do utworów audioscenicznych

Zachodziła obawa, że niezwykle otwarta – choć przecież zdefiniowana – formuła utworów audioscenicznych mogłaby spowodować pewien chaos, pewną niezborność koncertu premier. Stąd podwójna intencja powstania Preludiów: przypomnienie lustrzanej w stosunku do audiosceny formy teatru instrumentalnego, ale też połączenie całego wydarzenia porządkującą, autorską klamrą. Każde
z preludiów zapowiada lub komentuje przynależny mu utwór audiosceniczny, na podobieństwo operowej uwertury.

Jarosław Siwiński

Kompozycję studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie u Włodzimierza Kotońskiego. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych warsztatach kompozytorskich
i festiwalach muzyki współczesnej. Jest autorem muzyki do filmów animowanych m.in. Jana Lenicy, Tomasza Kozaka, Marcina Giżyckiego i Agnieszki Skolik. Jako kompozytor, pianista i performer współpracował m.in. z Fryderykiem Rzewskim, Michelangelo Pistoletto, duetem Viktor Lois/Yin Peet i Grupą Azorro. Od wielu lat współpracuje z poznańskim Centrum Sztuki Dziecka. Współautor koncepcji Audio Stage.

Małgorzata Kołcz

Absolwentka klasy kontrabasu Janusza Dobrowolskiego w gdańskiej Akademii Muzycznej oraz filologii klasycznej poznańskiego Uniwersyetu im. Adama Mickiewicza. Kameralistka i muzyk orkiestrowy m.in. Warsaw Camerata, Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury i Filharmonii Kaliskiej. Zajmuje się również wykonywaniem muzyki eksperymentalnej, m.in. w zespole Trillingen duo. Aktywnie działa na rzecz upowszechniania muzyki poważnej i jej twórców. Projektuje i organizuje przedsięwzięcia promujące kulturę wyższą. Stworzyła wiele oryginalnych wydarzeń kulturalnych. Jest współautorką koncepcji Audio Stage 2012.

– – – – – – – – –

Utwory „Dwojakość – wspomnie-nie”, „Pułbeczek ryb za złotych szesnaście” oraz „Ceci n’est pas un silence” powstały dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu

„Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Obok projektu „Sen o Podlasiu”, także zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, to jeden z pierwszych w kraju efektów działania tego, niezwykle ważnego dla polskiej kultury muzycznej, programu.

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Powstało w 1923 r. Jego współzałożycielem i pierwszym prezesem był Karol Szymanowski. PTMW jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (ISCM), organizacji afiliowanej przy UNESCO, zrzeszającej ponad 40 państw. Towarzystwo zajmuje się popularyzacją najnowszej twórczości kompozytorskiej.

organizacja: Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

współpraca: CSW Zamek Ujazdowski

współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  m.st. Warszawa
i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

autorzy projektu: Małgorzata Kołcz, Jarosław Siwiński

bliższe informacje pod tel. 790 395 228  oraz na www.ptmw.art.pl

as-2012-grafika-300x300

 

Skip to content