Menu Zamknij

Audio Stage

Projekt AUDIO STAGE jest dedykowany sztukom performatywnym. Jego ideą przewodnią jest ścisła integracja muzyki z tańcem, gestem, pantomimą. Formy muzyczno-teatralne (utwory audiosceniczne), które w jego ramach powstają, mogą w założeniu funkcjonować jako pozycje repertuaru teatralnego oraz jako elementy wydarzeń muzycznych.

Cechą charakterystyczną utworów audioscenicznych jest to, że tworzone są przez kompozytorów, ale przeznaczone dla artystów scenicznych - aktorów, tancerzy, performerów. Dźwięki, które powstają w wyniku ich działań (ruchu, gestu, tańca, mowy, live electronics), są wyjściowym materiałem, z którego kompozytor tworzy utwór. Jest to więc rodzaj formy o bardzo wysokim stopniu integracji różnych rodzajów sztuk performatywnych, dlatego pierwszy wykonawca utworu jest także zazwyczaj jego współautorem.

Do udziału w AUDIO STAGE zapraszani są kompozytorzy specjalizujący się w muzyce eksperymentalnej, którzy przygotowują utwory we współpracy z aktorami, mimami i tancerzami. Dzięki zamówieniom PTMW powstają oryginalne utwory audiosceniczne, z towarzyszącymi im preludiami muzycznymi.

Preludia do utworów audioscenicznych to krótkie miniatury, w odróżnieniu do "audioscen" wykonywane przez muzyków. Zawierają jednak zawsze elementy teatru instrumentalnego. Stanowią więc nie tylko wprowadzenie (często przewrotne) do utworów audioscenicznych, ale, pozostając formą muzyczno-teatralną, są ich formalnym przeciwieństwem. Dzięki takiej, dość złożonej konstrukcji, Wieczory prawykonań stają się wyjątkowymi wydarzeniami o hybrydowej, muzyczno-teatralnej formie, a subtelna groteska niejednokrotnie obecna w preludiach powoduje, że można tu także dostrzec dalekie echa XVII-wiecznej włoskiej opery komicznej.

Autorami koncepcji AUDIO STAGE są Małgorzata Kołcz i Jarosław Siwiński.

Skip to content