Menu Zamknij

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pragniemy zawiadomić Państwa, iż  organizujemy Krajowe Jury, które wybierze pięć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na MERIDIAN International New Music Festival, który odbędzie się w Rumunii w dniach 8-15 listopada 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu, zgłaszane utwory muszą być napisane na składy kameralne oraz nawiązywać do tematu Festiwalu, którym jest  PLANETARIUM. Preferowane są utwory o czasie trwania krótszym niż 10 minut.

Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury w Rumunii.

Skład Jury krajowego PTMW zostanie podany w późniejszym terminie:

Utwory prosimy nadsyłać na adres e-mail: iscmpolsec@gmail.com do dnia
16 maja 2020 roku włącznie.

Udział w konkursie na zgłoszenie w PTMW wiąże się z następującymi opłatami:

 • Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za pierwszą zgłoszoną partyturę. Za każdą kolejną opłata wynosi 30zł.
 • Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych za pierwszą nadesłaną partyturę, oraz 50 złotych za każdą następną.

PKO BANK POLSKI S.A.

nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Do zgłoszenia (wyłącznie) w wersji elektronicznej prosimy dołączyć następujące informacje (w języku angielskim):

 1. wersję utworu w formacie PDF, bądź dokumentację audio/video
 2. link do nagrania utworu audio/video (jeśli to możliwe) np. SoundCloud, Youtube, Vimeo
 3. krótki życiorys w języku angielskim
 4. krótki komentarz do utworu w języku angielskim
 5. informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworu
 6. datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, adres (telefon, e-mail, ewentualna strona www kompozytora)
 7. informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię zgodnie z listą)
 8. rok powstania utworu, tytuł kompozycji, czas trwania utworu.
 9. zgoda, w formie oświadczenia z własnoręcznym podpisem, na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Jury krajowego i międzynarodowego, w tym publikację danych biograficznych – wzór zgody w j. polskim i angielskim, w formie załącznika, dołączony jest do niniejszego regulaminu.

UTWORY PROSIMY NADSYŁAĆ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

a. Ensemble ATEM (Timişoara): clarinet, violin, cello, piano;
theme of the concert – POLARIS (planet of frozen sounds)

b. Ensemble SONOMANIA (Bucharest): oboe, clarinet, violin, viola,
cello, piano; theme of the concert – PHANTASIA (planet of stories)

c.  Duo MARIA BÎLDEA & SERGIU NĂSTASĂ (Bucharest): harp and
violin; theme of the concert – EROS KAI THANATOS (planet of love and
death)
d.  DUO CELLO JAYA (Bucharest): two cellos.

Pełny opis projektu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu:

Meridian

Skip to content