Menu Zamknij

ISCM World New Music Days MTMW Portugalia 2025

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pragnę zawiadomić Państwa, iż – jak co roku – organizujemy Jury Krajowe, które wybierze sześć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal ISCM World New Music Days MTMW, który odbędzie w Portugalii (Lizbona i Porto)  w dniach 30 maja – 7 czerwca, 2024 r. Tematem przewodnim festiwalu, na który Jury zwróci szczególną uwagę jest „Thirst for Change”. Na stronie organizatorów festiwalu jest rozwinięcie idei przewodniej festiwalu, podkreślające nie tylko muzyczne ale i środowiskowe konteksty. Poniżej cytujemy wypowiedź organizatorów w języku angielskim:

THEME “THIRST FOR CHANGE”

In addition to the new music context, the ISCM World New Music Days 2025 in Portugal will have an environmental dimension emphasised through the theme “Thirst for Change”, joining ecological policy with artistic expression and evoking the significant dilemma our “blue planet” is facing – growth or life? Water is a crucial element in this equation, especially in Portugal, where its lack and evaporation increasingly threaten the population. How can humanity tackle this pressing issue?

The ISCM World New Music Days festival, with its rich history and global reach, can encourage this reflection, and the WNMD 2025 in Portugal is the perfect opportunity to dedicate space and time to the water issue and agenda. Music is not just sound and silence. It reflects the pulse of the societies, carrying our deepest concerns, fears, and aspirations. The climate crisis needs more than mere political changes or technological solutions. It requires a universal emotional understanding – a call to collective consciousness. Here, artistic and music creation can make a difference.

[https://www.misomusic.me/iscm-wnmd2025-programme-theme]

Zaproszenie do składania utworów skierowane jest do wszystkich polskich kompozytorów niezależnie od miejsca zamieszkania oraz do kompozytorów – obcokrajowców, aktualnie mieszkających w Polsce.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu, zaleca się, aby czas trwania zgłaszanych kompozycji był zgodny z czasem trwania przyporządkowanym każdej z 14 kategorii. Preferowane są utwory o czasie trwania krótszym niż 10 minut, z wyjątkiem utworów nadesłanych w kat.1, w których czas trwania nie może przekroczyć 5 minut). Organizator festiwalu (Miso Music Portugal) udostępnia możliwość wykonywania muzyki elektroakustycznej przez niezwykłą i unikatową Orkiestrę „Loudspeaker Orchestra Miso Music Portugal” (system złożony z 40 głośników) i szczególnie gorąco zachęcam Państwa do przesyłania zgłoszeń w 13. kategorii – Muzyka elektroakustyczna (z wideo lub bez).

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu, zaleca się, aby zgłaszane kompozycje zostały skomponowane po roku 2015, a rekomendowane są utwory napisane po roku 2020. Przesyłanie utworu jest jednoznaczne, w przypadku wyboru tego utworu do wykonania/prezentacji, z udzieleniem automatycznej zgody na wykonanie/prezentację utworu przez MTMW (ISCM) w celu nagrania, nadania i transmisji strumieniowej ze strony internetowej bez dodatkowej odpowiedzialności finansowej MTMW lub Organizatorów Festiwalu.
Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury w Portugalii.

Pełny skład Jury Krajowego PTMW ZOSTANIE podane w późniejszym terminie. Przewodnicząca Jury będzie
Anna Dorota Władyczka:

Utwory prosimy nadsyłać na adres e-mail: jury_ptmw@arsvitae.pl do dnia 14 kwietnia, 2024 r.

Udział w konkursie na zgłoszenie narodowe PTMW wiąże się z następującymi opłatami:

 • Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za pierwszy zgłoszony utwór.
  Za każdy kolejny opłata wynosi 30 zł.
 • Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości
  40 złotych za pierwszy nadesłany utwór oraz 50 złotych za każdy następny.

PKO BANK POLSKI S.A.
nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Do zgłoszenia (wyłącznie) w wersji elektronicznej prosimy dołączyć następujące informacje (w języku angielskim):

 1. wersję utworu w formacie PDF z nagraniem bądź wersja MIDI. Dostępne formaty: m4a, mp3, mp4, flac, wav, aiff (w kategorii 1 – 12).

W kategorii 13 wymagane przedstawienie plików dźwiękowych skończonej pracy. Dostępne formaty: m4a, mp3, mp4, flac, wav, aiff. W przypadku utworów wielokanałowych proszę podać wersję stereo do 16 kanałów.

W kategorii 14 należy przesłać propozycję/opisu projektu, plików dźwiękowych, plików graficznych/wideo, zarysu technicznego i/lub innych materiałów pozwalających jury zrozumieć aspekty i wymagania artystyczne i techniczne pracy.

 1. nagranie utworu audio/video (jeśli to możliwe)
 2. krótki życiorys w języku angielskim (max.100 słów)
 3. krótki komentarz do utworu w języku angielskim (max. 100 słów)
 4. informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworu
 5. aktualne zdjęcie kompozytora (w wysokiej jakości) z prawami do nieodpłatnej publikacji przez PTMW i organizatorów festiwalu
 6. datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, adres (telefon, e-mail, ewentualna strona www kompozytora)
 7. informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię zgodnie z listą)
 8. rok powstania utworu, tytuł kompozycji, czas trwania utworu.
 9. zgoda, w formie oświadczenia z własnoręcznym podpisem, na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Jury krajowego i międzynarodowego, w tym publikację wizerunku i danych biograficznych – wzór zgody w j. polskim i angielskim, w formie załącznika, dołączony jest do niniejszego regulaminu.

Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy, którzy nie zostaną wybrani przez Jury Krajowe, mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres organizatorów Festiwalu. Wpisowe dla tych zgłoszeń wynosi 55.00 EURO (płatności należy dokonać poprzez Paypal dostępny na stornie internetowej: https://iscm.org/individual-submissions/

Po dokonaniu płatności, utwory zgłaszane indywidualnie, wraz z potwierdzeniem płatności w pdf, prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny na stronie: https://forms.gle/ofttv5SBmk3oSzPQA

Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio do organizatorów Światowych Dni Muzyki MTMW 2024, upływa
25 kwietnia, 2024 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Organizatorem: wnmdays2025-portugal@misomusic.com

Przypominamy również, że od 2011 roku każda sekcja ma zagwarantowane wykonanie przynajmniej 1 utworu z 6 zgłoszonych, pod warunkiem, że przyśle dokładnie 6 utworów w 4 różnych kategoriach i odpowiadających wymogom regulaminu. 

Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu:
https://iscm.org/wnmd/2025-portugal/

UTWORY PROSIMY NADSYŁAĆ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

NOTE: The jury will give preference to pieces that are up to 10 minutes long, apart from the Youth Choir Category (no. 11), where the duration is no more than five minutes.

 1. ORCHESTRA (with or without electronics **)
 2. a) Concert 1 · Lisbon Metropolitan Orchestra(max: 2.2.2.2 – 2.2.0.0 – 2 perc – 7.6.5.4.2)*
 3. b) Concert 2 · Porto Symphony Orchestra Casa da Música(max: 4.4.4.3 – 4.4.3.1 – timp + 3 perc – hp – 14.12.10.8.6)*
 4. c) Concert 3 · Gulbenkian Orchestra(max: 3.3.3.3 – 4.3.3.1 – timp + 2 perc – hp – 10.8.6.5.4)*

* Flute – can double Piccolo and Alto Flute, Clarinet – can double Bb Bass Clarinet, Oboe – can double English Horn.

** The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. LARGE ENSEMBLE –10-15 musicians (with or without electronics **)
 2. a) Remix Ensemble Casa da Música(max: 1.1.1.1 – 1.1.1.0 – 2 perc – pf – 2.1.1.1) *
 3. b) Ensemble MPMP(max: 1.1.1.1 – 1.1.1.0 – 2 perc – pf – 2.1.1.1) *

* Flute – can double Piccolo and Alto Flute, Clarinet – can double Bb Bass Clarinet, Oboe – can double English Horn.

** The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. MEDIUM ENSEMBLE –8-13 musicians (with or without electronics **)

* Flute – can double Piccolo and Alto Flute · Clarinet – can double Bb Bass Clarinet Oboe – can double English Horn · Saxophone – can double Soprano, Alto, Tenor, and Baritone Saxophones.

** The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. SMALL ENSEMBLE– 5-8 musicians (with or without electronics **)

* Flute – can double Piccolo and Alto Flute, Clarinet – can double Bb Bass Clarinet.

** The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. STRING ENSEMBLE – 10-13 musicians (with or without electronics *)
 • Camerata Alma Mater (max: 4.3.3.2.1)

* The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. STRING QUARTET(with or without electronics *)

* The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. TRIO(with or without electronics *)

* The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. DUOS(with or without electronics **)
 2. a) Komorebi Duo – Camila Mandillo and João Casimiro Almeida (sop, pf)
 3. b) Nuno Pinto and Elsa Silva (cl *, pf)

* Clarinet – can double Bb Bass Clarinet.

** The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. PERCUSSION ENSEMBLE– 4-6 keyboard percussion instruments * (with or without electronics **)

* Available instrumental set: 3 five-octave marimbas (C2 to C7) · 1 five-and-half octave marimba (C2 to F7) · 3 three-octave vibraphones (F3 to F6) · 1 four-octave vibraphone (C3 to C6) · 1 four-octave xylophone (C4 – C8).

** The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. SOLO WORKS(with or without electronics **)
 2. a) Camila Mandillo(sop)
 3. b) Nuno Pinto(cl *)
 4. c) Henrique Portovedo(sax *)
 5. d) Elsa Silva (pf)
 6. e) Filipe Quaresma(vc)

* Clarinet – can double Bb Bass Clarinet · Saxophone – can double Soprano, Alto, Tenor, and Baritone Saxophones.

** The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. YOUTH CHOIR*

- Four voices (SATB) with a divisi option for each voice (approximately 40 singers).

- ­A cappella or with piano accompaniment.

- Possible small percussion instruments and/or body used as percussion.

- Duration: no more than 5 minutes.

* This category does not provide the possibility of electronics.

 1. SOLO PORTUGUESE GUITAR(with or without electronics *)

This category aims to encourage the creation of new works for this unique and virtuoso Portuguese instrument. Miguel Amaral provides a Brief Portuguese Guitar Writing Manual, and interested composers are welcome to contact the soloist via the e-mail: wnmdays2025-portugal@misomusic.com.

* The works submitted in this category can include live or “tape” electronics for an up-to-four-channel loudspeaker system. For more details, please see the note below.

 1. ELECTROACOUSTIC MUSIC(with or without video)

Electroacoustic Works (up to 16 channels)

 1. SMALL-SIZE AUDIO/ VISUAL INSTALLATIONS*

In collaboration with the MAAT – Museum of Art, Architecture and Technology in Lisbon.

* Image file formats: png, jpg · Video file formats: mp4 (normal quality), mov (Apple ProRes 422; high quality) · Sound file formats: m4a, mp3, mp4, flac, wav, aiff. Please provide a stereo version for multi-channel works (up to 6 channels).

NOTE for works with electronics. The electronics of the submitted compositions for instruments and “tape”/live electronics can use an up-to-four-channel loudspeaker system.
The following DAWs are recommended: Digital Performer, Reaper, Ableton Live, and Max/MSP or Supercollider for interactive applications. All above-mentioned software and any additional software or plug-ins must run on Mac OS (plug-ins should be freeware and/ or be supplied by the composer).

 

 

Skip to content