Menu Zamknij

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pragniemy zawiadomić Państwa, iż – jak co roku – organizujemy Jury Krajowe, które wybierze sześć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal ISCM World Music Days MTMW, który tym razem odbędzie w Republice Południowej Afryki 
(w Johannesburgu oraz Cape Town), w dniach 24 listopada – 3 grudnia, 2023r.

Regulamin skierowany jest do wszystkich polskich kompozytorów oraz do kompozytorów – obcokrajowców mieszkających w Polsce.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu, zaleca się, aby czas trwania zgłaszanych kompozycji był zgodny z czasem trwania przyporządkowanym każdej z 16 kategorii. Preferowane są utwory o czasie trwania krótszym niż 10 minut.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu, zaleca się, aby zgłaszane kompozycje zostały skomponowane po roku 2013.Rekomendowane są utwory napisane po roku 2018. Przesyłanie utworu jest jednoznaczne, w przypadku wyboru tego utworu do wykonania/prezentacji, z udzieleniem automatycznej zgody na wykonanie/prezentację utworu przez MTMW (ISCM) w celu nagrania, nadania i transmisji strumieniowej ze strony internetowej bez dodatkowej odpowiedzialności finansowej MTMW lub Organizatorów Festiwalu.

Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury w Republice Południowej Afryki.

Skład Jury krajowego PTMW:

Leszek Lorent
Krzysztof Olczak
Anna Dorota Władyczka – Przewodnicząca
Lidia Zielińska

Utwory prosimy nadsyłać na adres e-mail: jury_ptmw@arsvitae.pl do dnia 15 marca 2023 roku.

Udział w konkursie na zgłoszenie narodowe PTMW wiąże się z następującymi opłatami:

 Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za pierwszy zgłoszony utwór. Za każdy kolejny opłata wynosi 30 zł.

 Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych za pierwszy nadesłany utwór, oraz 50 złotych za każdy następny.

PKO BANK POLSKI S.A. nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Do zgłoszenia (wyłącznie) w wersji elektronicznej prosimy dołączyć następujące informacje (w języku angielskim):

1. wersję utworu w formacie PDF, bądź dokumentację audio/video (w kategorii 1 – 10). W kategorii 11 – 16 wymagane jest przedstawienie propozycji projektu, partytury lub plików dźwiękowych i/lub innych materiałów, które zobrazują komisji selekcyjnej muzyczne i techniczne aspekty dzieła (zwłaszcza w kategorii 11 preferowane jest przedstawienie nagrania skończonej pracy).

  1. nagranie utworu audio/video (jeśli to możliwe)
  2. krótki życiorys w języku angielskim (max.100 słów)
  3. krótki komentarz do utworu w języku angielskim (max. 100 słów)
  4. informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworu
  5. aktualne zdjęcie kompozytora (w wysokiej jakości) z prawami do nieodpłatnej publikacji przez PTMW i organizatorów festiwalu
  6. datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, adres (telefon, e-mail, ewentualna stronawww kompozytora)
  7. informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię zgodnie z listą)
  8. rok powstania utworu, tytuł kompozycji, czas trwania utworu.
  9. zgoda, w formie OŚWIADCZENIA z własnoręcznym podpisem, na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Jury krajowego i międzynarodowego, w tym publikację wizerunku i danych biograficznych – wzór zgody w j. polskim i angielskim, w formie załącznika, dołączony jest do niniejszego regulaminu.

Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy, którzy nie zostaną wybrani przez Jury krajowe, mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres organizatorów Festiwalu. Wpisowe dla tych zgłoszeń wynosi 53,50 EURO (płatności należy dokonać poprzez Paypal dostępny na stornie internetowej https://iscm.org/individual- submissions/

Po dokonaniu płatności, utwory zgłaszane indywidualnie, prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny na stronie: https://filerequestpro.com/up/iscm-individual-submission-2023

Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio do organizatorów Światowych Dni Muzyki MTMW 2023 upływa 24 marca 2023 r. Zgłoszenia indywidualne: powinny być nadsyłane na adres email: wnmd2023sa@gmail.com

W razie pytań prosimy o kontakt z Organizatorem wnmd2023sa@gmail.com

ARTISTIC TEAM:

Lukas Ligeti, Artistic Director
Ignacio Priego, Administrative Director
Diale Mabitsela, Chair, NewMusicSA
Camron Andrews, Staff Member, NewMusicSA David Lephoto, Staff Member, NewMusicSA Aviwe Matandela, Staff Member, NewMusicSA Sinenhlanhla Mdiya, Staff Member, NewMusicSA Adeyemi Oladiran, Board Member, NewMusicSA Chesney Palmer, Board Member, NewMusicSA Nonku Phiri, Board Member, NewMusicSA Marvin Weavers, Staff Member, NewMusicSA

Przypominamy również, że od 2011 roku każda sekcja ma zagwarantowane wykonanie przynajmniej 1 utworu z 6 zgłoszonych, pod warunkiem, że przyśle dokładnie 6 utworów w 4 różnych kategoriach i odpowiadających wymogom regulaminu.

Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu:
https://www.newmusicsa.org.za/wnmd-call-for-works.html

UTWORY PROSIMY NADSYŁAĆ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

1. SYMPHONY ORCHESTRA (with or without soloist[s]) max. 3 fl. (of which 1 alto flute and 1 piccolo are possible), 3 ob. (of which 1 cor anglais is possible), 3 clar. (in Bb or A, with 1 bcl. possible), 3 bsn. (of which 1 contrabassoon is possible), 4 hrn., 3 tpt., 2 tbn. (of which
1 bass tbn. is possible), 1 tuba, 3 perc. (of whom 1 player can perform on timp.), 1 hrp., 1 pno. and/or electric kbd., string orchestra

2. CHAMBER ORCHESTRA 13 musicians or more drawn from the following: 1 flute (incl.piccolo, alto flute), 1 oboe (incl. cor anglais), 1 clarinet (incl. bass clarinet), 1 bassoon (incl.contrabassoon), 1 horn, 1 trumpet, 1 trombone, 1 tuba, 2 pianos and/or keyboards,
1 harp, 2violins, 1 viola, 1 cello, 1 contrabass, 2 percussion*(see below), live electronics (mono or stereo only), voice(s) (up to 2, male or female)

3. LARGE CHAMBER ENSEMBLES 8-12 musicians drawn from the following: 1 flute (incl. piccolo, alto flute), 1 oboe (incl. cor anglais), 1 clarinet (incl. bass clarinet), 1 bassoon, 1 horn, 1 trumpet, 1 trombone, 1 tuba, 2 pianos and/or keyboards, 1 harp, 2 violins, 1 viola, 1 cello, 1 contrabass, 2 percussion*(see below), live electronics (mono or stereo only), voice(s) (up to 2, male or female)

4. MEDIUM CHAMBER ENSEMBLES 5-7 musicians drawn from the following: 1 flute (incl. piccolo, alto flute), 1 oboe (incl. cor anglais), 1 clarinet (incl. bass clarinet), 1 bassoon, 1 horn, 1 trumpet, 1 trombone, 1 tuba, 2 pianos and/or keyboards, 1 harp, 2 violins, 1 viola, 1 cello, 1 contrabass, 2 percussion*(see below), live electronics (mono or stereo only), voice(s) (up to 2, male or female)

5. STRING QUARTET (2 violins, viola, cello)

6. BRASS QUINTET (or trio or quartet) drawn from the following instruments: horn, 2 trumpets, trombone, tuba

7. TRIOS OR QUARTETS drawn from the following instruments (one of each): flute (incl. piccolo, alto flute), clarinet (incl. bass clarinet), alto saxophone, violin, viola, cello, contrabass, piano, accordion, percussion*(see below), voice(s) (up to 2, male or female)

8. DUOS drawn from the following instruments (one of each): voice (male or female), flute (incl. piccolo, alto flute), oboe (incl. cor anglais), clarinet (incl. bass clarinet), bassoon (incl. contrabassoon), alto saxophone, horn, trumpet, trombone, tuba, violin, viola, cello, contrabass, piano, accordion, guitar, percussion*(see below), live electronics (up to 4 channels – no fixedmedia electronics as these should be proposed in category 11)

9. SOLOS of the following instruments: voice (male or female), flute (incl. piccolo, alto flute), oboe (incl. cor anglais), clarinet (incl. bass clarinet), bassoon (incl. contrabassoon), alto saxophone, horn, trumpet, trombone, tuba, violin, viola, cello, contrabass, piano, organ, harpsichord, accordion, guitar, percussion*(see below), live electronics (up to 4 channels – no fixed-media electronics as these should be proposed in category 11)

10. CHOIR SATB, a cappella or with piano accompaniment. The choir that is likely to perform most pieces consists of singers; divisi possible (2 per voice); sub-groupings (such as female voices only, etc.) are possible.

11. ELECTRONIC MUSIC WITH FIXED MEDIA (acousmatic works, fixed media alone, or fixed media plus up to 2 performers of any instrument listed in categories 8 or 9, or supplied by the composer) (up to 8 channels/speakers).

12. COMPOSER-PERFORMER on any instrument supplied or brought by the performer, or on an instrument provided by the venue (possibilities are piano, vibraphone, marimba). For electronic composer performers, a p.a. system (up to 8 channels/speakers) will be provided.

13. JAZZ and/or IMPROVISING ENSEMBLE: Instrumentation should be drawn from the following list: voice (male or female), flute, oboe, clarinet (incl. bass clarinet), bassoon, horn, trumpet, trombone, tuba, violin, viola, cello, contrabass, piano, accordion, guitar, percussion*(see below); additional instruments include: saxophone (up to two players – soprano, alto, tenor, baritone possible), electric keyboards, electric guitar, electric bass guitar, various African or Latin percussion, steel pan, drum set, live electronics (up to 4 channels).

14. SOUND INSTALLATIONS to be shown in gallery spaces or other environments, or outside. It should be possible to set up and tear down the installation within 20 minutes each. Installations with more complex setups will be accommodated where possible; the Festival Organizers can be contacted in case of questions.

15. COLLABORATIONS WITH AFRICAN TRADITIONAL MUSICIANS: African musicians usually do not read scores; it is possible to develop music and learn it by rote, but also to develop new notation systems or in some cases use existing ones. Each such collaboration will require its own approach and strategy for development. Please submit a written project description. If you know (a) musician(s) you would like to collaborate with, let us know; if not, describe your ideas and we will try to match you with (a) collaborator(s). In order to rehearse and perform the music, it may be necessary to attend the festival in South Africa and to arrive several days prior to the festival’s opening. Smaller numbers of musicians will make projects easier to realize – duos or trios are ideal. Possible African instruments can include, but are not limited to, lesiba, sekhankula/mamokhorong, Southern African musical bows (uhadi, umrhubhe, umqangala, xitende, etc.), guitar played using African techniques, timbila, Southern African marimba, balafon, amadinda, endongo, djembé, kora, mbira, kalimba, drums from various Southern African locations. Electronics and voice(s) can be included in these collaborations.

16. MARIMBA ORCHESTRA: Compositions for youth or professional ensembles consisting of Southern African marimbas (n.b., this is not the Western concert marimba, but a single-row instrument usually with “white notes” plus the f#) of different sizes. Ensembles usually consist of 4 voices, soprano, tenor, baritone, bass, each played by multiple musicians. Please submit a score or get in touch with the Festival Organizers to discuss instrument details.

*for works including percussion, it should be noted that, while instruments used in the standard symphonic repertoire are available (timpani, snare drums, tom toms, marimba,vibraphone, xylophone, glockenspiel, triangle, tubular bells, etc.), locating more unusual percussion instruments might be challenging. In some cases, it may be necessary for the composer to provide such instruments, either by sending them via courier or by attending the festival and bringing the instrument. NewMusicSA will liaise with the composer should there be problems locating necessary instruments. In addition to standard orchestral percussion, a wide variety of African traditional percussion instruments is available, as well as Southern African marimbas, which are neotraditional (not traditional!) instruments from Zimbabwe and South Africa that are usually diatonic with “white notes” plus the f#.

Skip to content