Menu Zamknij

Jest to kilkudniowy festiwal zakorzeniony w Warszawie od dwóch dekad. Przedsięwzięcie, które odpowiada na zmiany konwencji artystycznych zachodzących we współczesnej kulturze i reaguje na silnie ujawniające się potrzeby poznawcze młodego pokolenia. Jest imprezą dla zniechęconych zarówno nachalną pop-kulturą jak i akademicką elitarnością. Jest festiwalem „dziwnych” dźwięków, happeningów audiowizualnych, teatrów instrumentalnych, pogranicza sztuki „wysokiej” i sztuki „niskiej”. To spotkanie twórców operujących w strefie gatunków czystych i na styku różnych formuł artystycznych: dźwięku, sztuk wizualnych i słowa, twórców używających instrumentarium najnowszej technologii jak i owoców domowego majsterkowania. Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną sztuką przełomu wieków, jest integracją sztuk wizualnych z dźwiękowymi. Wyraża się w formie koncertów, performances i instalacji. Tworzy nową koncepcję źródła dźwięku: obiektu i instrumentu muzycznego w określonej przestrzeni i czasie.

Audio Art jest sztuką personalną – kompozytor, konstruktor i wykonawca unifikuje cały proces tworzenia i wykonania dzieła – a jednocześnie używa prostej i zaawansowanej technologii. Festiwal jest przy tym prezentacją artystów z całego świata oraz ich premierowych projektów. W ramach festiwalu odbywają się również prezentacje spoza nurtu Audio Art. Na całość złożą się wydarzenia w formie koncertów, prezentacji i działań multimedialnych, instalacji dźwiękowej, działań intuicyjnych i warsztatów dla młodej i starszej publiczności.

VI Skup Dźwięków Nowych i Używanych 2010