Menu Zamknij

Drodzy Państwo,
mamy przyjemność oficjalnie ogłosić nabór zgłoszeń do XIII Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców 2020.


Konkurs objęty został Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partner wydarzenia:
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Partner Konkursu:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne PWM
Związek Artystów Wykonawców STOART

Patronat honorowy: Związek Kompozytorów Polskich
Patronat medialny: Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

Niestety, w tym roku w związku z epidemią Covid-19, Konkurs odbędzie się w innej, niż dotychczas, formie – przesłuchania Uczestników zostaną przeprowadzone wyłącznie zdalnie (on-line).

REGULAMIN

XIII KONKURSU MUZYKI XX i XXI WIEKU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW 2020

1. Konkurs jest otwarty dla solistów – instrumentalistów i wokalistów w następujących kategoriach:

– uczniowie szkół muzycznych II stopnia,

– studenci uczelni muzycznych (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczący się i studiujący w Polsce (bez względu na obywatelstwo) oraz obywatele polscy uczący się i studiujący za granicą.

2. Repertuar:

Przedmiotem konkursu jest muzyka XX i XXI wieku.

Program dla uczniów szkół muzycznych II stopnia powinien zawierać co najmniej:

 • jeden utwór z lat 1920-1940
 • jeden utwór z lat 1940-1980
 • jeden utwór skomponowany po roku 1980.

Łączny czas trwania: 20 – 30 minut.

Program dla studentów uczelni muzycznych powinien zawierać co najmniej:

 • jeden utwór z lat 1920-1940
 • dwa utwory z lat 1940-1980
 • dwa utwory skomponowane po roku 1980.

 Łączny czas trwania: 30 – 40 minut.

W szczególnych wypadkach dyrektor konkursu może dopuścić utwory powstałe w innych ramach czasowych niż wskazane wyżej.

 • każdy utwór musi być skomponowany przez innego kompozytora
 • program musi zawierać co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego
 • jeden z wybranych do wykonywania utworów musi pochodzić z katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego; katalog jest dostępny na stronie https://pwm.com.pl
 • program może obejmować transkrypcje
 • program może obejmować części utworów cyklicznych
 • program powinien reprezentować różne style i gatunki muzyki współczesnej, a jego dobór stanowić będzie ważny element oceny jury.

W przypadku wykonywania utworów opublikowanych drukiem, przypominamy
o konieczności korzystania z oryginalnych materiałów nutowych.

 • Przesłuchania:

W tym roku, ze względu na epidemię Covid-19, przesłuchania konkursowe odbędą się wyłącznie w formie zdalnej, w dniach 24 – 30 października 2020 roku.

30 października 2020 roku zostaną wyłonieni laureaci.

4. Nagrody:

 • trzy równorzędne nagrody w wysokości 2 700 PLN każda, dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów ze szkół muzycznych II stopnia
 • trzy równorzędne nagrody w wysokości 5 000 PLN każda, dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów z uczelni muzycznych
 • nagroda specjalna dla najlepszego akompaniatora, ucznia szkoły muzycznej II stopnia, w wysokości 1200 PLN
 • nagroda specjalna dla najlepszego akompaniatora, studenta uczelni muzycznej, w wysokości 1200 PLN

Nagrody pozaregulaminowe:

Nagroda rzeczowa Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM):

 • dla wskazanego przez Jury laureata – za najlepsze wykonanie utworu z katalogu PWM – voucher w wysokości 500 zł na zakup publikacji PWM do wykorzystania w księgarni internetowej do końca 2020 roku
 • dla nauczyciela laureata nagrody PWM – voucher, zapewniający 20% rabatu na cały asortyment księgarni internetowej PWM PWM do zrealizowania do końca 2020 roku.

Pedagodzy laureatów otrzymają dyplomy honorowe za propagowanie muzyki współczesnej w swojej pracy dydaktycznej. Organizatorzy doceniają ogromną pracę i rolę nauczycieli w przygotowaniu programu na konkurs. Z tego powodu każda nagroda regulaminowa (za wyjątkiem nagród specjalnych dla akompaniatorów) będzie dzielona po połowie między laureata i jego mistrza.

Laureaci wezmą udział w uroczystym koncercie, który odbędzie się 19 listopada 2020 r., w Studiu Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana Warszawie. Koncert zostanie zarejestrowany przez Program 2 Polskiego Radia i zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej. Koncert będzie transmitowany na żywo w Internecie.

Organizacja koncertu będzie w pełni uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w bieżącym okresie. Jeżeli koncert laureatów, z przyczyn niezależnych od Organizatora nie dojdzie do skutku, odbędzie się w najszybszym dostępnym i bezpiecznym terminie, podanym do wiadomości co najmniej miesiąc przed nowym terminem koncertu.

5. Jury:

Członkowie jury są uznanymi specjalistami w zakresie szeroko pojętej muzyki współczesnej o międzynarodowej reputacji i nie są pedagogami instrumentu zatrudnionymi w polskim szkolnictwie muzycznym.

Skład Jury:

Dariusz Przybylski, Anna Dorota Władyczka, Maciej Żółtowski.

Jury zadecyduje o ostatecznym podziale nagród.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie formie elektronicznej, za pośrednictwem usługi WeTransfer wetransfer.com, na adres email ptmw@epistola.pl

Do zgłoszenia proszę dołączyć:

 • nagranie audio-video z przygotowanym przez Państwa programem konkursowym, dokonane za pomocą dostępnych środków (np. telefon komórkowy, kamera)
 • karty programowe poszczególnych uczestników
 • oświadczenie o korzystaniu z oryginalnych materiałów nutowych
 • PDF z materiałami nutowymi do wglądu Jury.

Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie http://www.ptmw.art.pl

Zgłoszenia dotyczą zarówno solistów, jak i akompaniatorów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2020 r.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

Wszelkich informacji udziela Biuro PTMW

tel./fax: (22) 827 69 81
kom. 535-266-363
e-mail: ptmw@epistola.pl

Dyrektor konkursu: Radosław Król
Sekretarz konkursu: Iwona Kisiel

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca,

Poniżej dołączamy regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content