W piątek, 11 maja 2007 roku w Radziejowicach, zakończyły się przesłuchania II i III etapu VII Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców, które trwały od 6 maja 2007 r. Wzięło w nich udział 29 uczniów szkół muzycznych II stopnia i 34 studentów akademii muzycznych.

Jury w składzie: Bogusław Schaeffer (Przewodniczący Jury), Czesław Pałkowski, Jacek Rogala, Olga Szwajgier i Anna Dorota Władyczka przyznało nagrody w łącznej wysokości 65.000 zł – stypendia ufundowane przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga przy CitiBank Handlowy.

 W kategorii uczniów szkół muzycznych II stopnia,  trzy równorzędne nagrody po osiem tysięcy złotych, dzielone po połowie z nauczycielami, zdobyli:

–         wiolonczelistka Marta Kordykiewicz z Warszawy, uczennica Andrzeja Orkisza

–         skrzypek Błażej Kociuban z Krakowa, uczeń Wiesława Kwaśnego         

–         saksofonista Bartłomiej Duś z Katowic, uczeń Bernarda Steuera.

W kategorii uczniów szkół muzycznych II stopnia przyznano dwa wyróżnienia po trzy tysiące złotych, dzielone po połowie z nauczycielami. Zdobyli je:

–         skrzypaczka Zuzanna Janczak z Katowic,  uczennica Arkadiusza Kubicy

–         pianistka Aleksandra Świgut z Nowego Sącza, uczennica Marioli Cieniawy-Puchały.

 W kategorii uczniów szkół muzycznych II stopnia nagrody specjalnej za akompaniament nie przyznano.

W kategorii studentów akademii muzycznych, dwie równorzędne nagrody po dziesięć tysięcy złotych, dzielone po połowie z nauczycielami, zdobyli:

–         altowiolista Michał Bryła z  Poznania, student Jadwigi Kaliszewskiej, Bartosza Bryły

–         flecistka Agnieszka Karwowska z Warszawy, studentka Elżbiety Dastych-Szwarc.

W kategorii studentów akademii muzycznych  przyznano trzy wyróżnienia po trzy i pół tysiąca złotych, dzielone po połowie z nauczycielami. Zdobyli je:

–         klarnecista Ireneusz Dudzik z Wrocławia, student Jana Tatarczyka

–         klarnecista Bartosz Karwowski z Warszawy, student Mirosława Pokrzywińskiego

–         wiolonczelistka Joanna Kielar z Warszawy, studentka Andrzeja Orkisza.

W kategorii studentów akademii muzycznych, dwie nagrody specjalne za najlepsze akompaniamenty w wysokości dwóch tysięcy dwustu pięćdziesięciu  złotych każda, zdobyli:

–         Filip Wałcerz z Poznania

–         Magdalena Wojciechowska z Katowic.

Nagrody zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów, który odbędzie się 27 maja 2007 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego.