Menu Zamknij

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pragnę zawiadomić Państwa, iż – jak co roku – organizujemy posiedzenie Jury Krajowego, które wybierze sześć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal Światowe Dni Muzyki MTMW 2015, który tym razem odbędzie się w Słowenii.

Sekcje krajowe nie mogą uwzględniać w swych oficjalnych wyborach utworów, które zostały wykonane podczas ŚDM we Wrocławiu w roku 2014. Zaleca się, aby zgłaszane kompozycje zostały skomponowane po 2007 roku. Preferowane są utwory krótkie.

Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury w Słowenii.

Jury krajowe:

Szymon Bywalec, Izabela Duchnowska, Krzysztof Knittel, Dariusz Przybylski, Anna Dorota Władyczka

Utwory prosimy nadsyłać na adres e-mail: jury_PTMW@arsvitae.pl do dnia 30 września 2014 roku.

Udział w konkursie na zgłoszenie narodowe PTMW wiąże się z następującymi opłatami:

Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za pierwszą zgłoszoną partyturę. Za każdą kolejną opłata wynosi 30 zł.

– Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych za pierwszą nadesłaną partyturę, oraz 50 złotych za każdą następną.

PKO BANK POLSKI S.A.

Nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Do zgłoszenia w wersji elektronicznej prosimy dołączyć następujące informacje (w języku angielskim):

 •  wersję utworu w formacie PDF,
 •  nagranie utworu (jeśli to możliwe),
 •  krótki życiorys w języku angielskim (max.150 słów)
 •  krótki komentarz do utworu w języku angielskim (max. 150 słów),
 •  informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworu,
 •  xero dowodu osobistego lub paszportu,
 • datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, adres (telefon, e-mail, ewentualna strona www kompozytora),
 •  aktualne zdjęcie kompozytora,
 •  informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię zgodnie z listą)
 • rok powstania utworu, oraz tytuł kompozycji,
 • deklaracja autentyczności utworu.

Kompozytorzy wybrani przez krajowe Jury zobowiązują się do natychmiastowego wysłania na adres PTMW dwóch egzemplarzy partytury w wersji papierowej wraz z płytą CD, zawierającą dane przesłane wcześniej w zgłoszeniu elektronicznym.

Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy, którzy nie zostaną wybrani przez Jury krajowe, mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres organizatorów Festiwalu. Wpisowe dla tych zgłoszeń wynosi 50 EURO (dowód wpłaty należy dołączyć do partytury). Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio do organizatorów Światowych Dni Muzyki 2015 upływa 31 października 2014 roku.

Przypominamy również, że od 2011 roku każda sekcja ma zagwarantowane wykonanie przynajmniej 1 utworu z 6 zgłoszonych, pod warunkiem, że przyśle dokładnie 6 utworów w różnych kategoriach i odpowiadających wymogom zgłoszenia.

Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu:

http://www.worldmusicdays2015.si/.2.html

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed wysłaniem kompozycji

WYNIKI JURY KRAJOWEGO

W dniu 31 października 2014 r. zakończyło pracę Jury Krajowe kwalifikującego utwory na Światowe Dni Muzyki Słowenia 2015.

Jury w składzie: Szymon Bywalec, Izabela Duchnowska, Krzysztof Knittel (Przewodniczący), Dariusz Przybylski oraz Anna Dorota Władyczka zapoznało się z 22 partyturami nadesłanymi przez 17 kompozytorów i zdecydowało się zarekomendować do wykonania podczas Światowych Dni Muzyki Słowenia 2015 następujące utwory:

Dobromiła Jaskot – Elferiae

Jerzy Kornowicz – Wielkie Przejście

Bartosz Kowalski – Symphony no III „Symmetrical Visions”

Mateusz Ryczek – Metasonora

Jarosław Siwiński – Wycinanka

Krzysztof Wołek – Motions, Stases

Powyższe utwory zostaną przedłożone organizatorom festiwalu w Słowenii.

WYNIKI JURY MIĘDZYNARODOWEGO

Znamy już wyniki międzynarodowego jury, które wytypowało utwory do wykonania podczas Światowych Dni Muzyki MTMW Słowenia 2015 w  dniach 26.09-2.10.2015.

Wyniki znajduja sie pod tym linkiem: wmd-scores

Skip to content