Menu Zamknij

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pragniemy zawiadomić Państwa, iż – jak co roku – organizujemy posiedzenie Jury Krajowego, które wybierze sześć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal Światowe Dni Muzyki MTMW 2016, który tym razem odbędzie się w Korei Południowej.

Sekcje krajowe nie mogą uwzględniać w swych oficjalnych wyborach utworów, które zostały wybrane do wykonania podczas ŚDM MTMW w Słowenii w 2015 r. W przypadku naszej sekcji był to utwór Krzysztofa Wołka „Motions,Stase”.

Zaleca się, aby zgłaszane kompozycje zostały skomponowane po 2010 roku. Preferowane są utwory krótkie.

Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury w Korei Południowej.

Jury krajowe: Marek Chołoniewski, Krystian Kiełb, Leszek Lorent, Krzysztof Olczak, Dorota Szwarcman, Anna Dorota Władyczka.

Utwory prosimy nadsyłać na adres e-mail: jury_PTMW@arsvitae.pl do dnia 20 czerwca 2015 roku.

Udział w konkursie na zgłoszenie narodowe PTMW wiąże się z następującymi opłatami:

Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za pierwszą zgłoszoną partyturę. Za każdą kolejną opłata wynosi 30 zł.

– Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych za pierwszą nadesłaną partyturę, oraz 50 złotych za każdą następną.

PKO BANK POLSKI S.A.

Nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Do zgłoszenia w wersji elektronicznej prosimy dołączyć następujące informacje (w języku angielskim):

–  wersję utworu w formacie PDF,

–  nagranie utworu (jeśli to możliwe),

–  krótki życiorys w języku angielskim (max.150 słów)

–  krótki komentarz do utworu w języku angielskim (max. 150 słów),

–  informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworu,

–  xero dowodu osobistego lub paszportu,

– datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, adres (telefon, e-mail, ewentualna strona www kompozytora),

–  aktualne zdjęcie kompozytora,

–  informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię zgodnie z listą)

–  rok powstania utworu, oraz tytuł kompozycji,

deklaracja autentyczności utworu.

Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy, którzy nie zostaną wybrani przez Jury krajowe, mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres organizatorów Festiwalu. Wpisowe dla tych zgłoszeń wynosi 50 EURO (dowód wpłaty należy dołączyć do partytury). Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio do organizatorów Światowych Dni Muzyki MTMW 2016 upływa 31 sierpnia 2015 roku.

Przypominamy również, że od 2011 roku każda sekcja ma zagwarantowane wykonanie przynajmniej 1 utworu z 6 zgłoszonych, pod warunkiem, że przyśle dokładnie 6 utworów w różnych kategoriach i odpowiadających wymogom zgłoszenia.

Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu:

http://worldmusicdays2016.kr/call-for-scores/rules/

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed wysłaniem kompozycji

Skip to content