Menu Zamknij

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pragnę zawiadomić Państwa, iż – jak co roku – organizujemy posiedzenie Jury Krajowego, które wybierze sześć utworów  zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal Światowe Dni Muzyki 2012, który tym razem odbędzie się w Belgii.

Sekcje krajowe nie mogą uwzględniać w swych oficjalnych wyborach utworów, które zostały wykonane podczas ŚDM w Zagrzebiu w roku 2011. Zaleca się, aby zgłaszane kompozycje zostały skomponowane nie wcześniej niż w 2006 roku.

Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury w Belgii.

Partytury można przysyłać na adres Towarzystwa (ul. Mazowiecka 11 m 24, 00-052 Warszawa) lub dostarczyć je osobiście do biura PTMW do dnia 11 lipca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Przekazanie utworów za pośrednictwem PTMW wiąże się z następującymi opłatami:

Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za 1 zgłoszoną partyturę. Za każdą kolejną opłata wynosi 20 zł.

– Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych za  pierwszą nadesłaną partyturę, oraz 30 złotych za każdą następną.

 BANK PKO BP S.A. X O/W-wa:   77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Do partytury lub utworu audio, które należy przysłać w 2 egz., prosimy dołączyć następujące dane umieszczone na płycie CD: wersje utworu w wersji elektronicznej formacie PDF, informację o czasie trwania i dacie jego powstania oraz – jeśli to możliwe – nagranie utworu, informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię zgodnie z listą) oraz informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworul. Declaration of authorship , including a declaration that the submitted work does not infringe upon the copyright of any other person or company in any way., krótki życiorys (w języku angielskim), zdjęcie, datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, xero dowodu osobistego, adres (telefon, e-mail, ewentualna strona www kompozytora), krótki komentarz do utworu (w języku angielskim).

Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres organizatorów Festiwalu. Wpisowe dla tych zgłoszeń wynosi 50 EURO (dowód wpłaty należy dołączyć do partytury). Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio do organizatorów Światowych Dni Muzyki 2011 upływa 1 sierpnia 2011 roku.

 W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu organizacji festiwali MTMW, od 2011 roku każda sekcja ma zagwarantowane wykonanie przynajmniej 1 utworu z 6 zgłoszonych, pod warunkiem, że przyśle dokładnie 6 utworów w różnych kategoriach i odpowiadających wymogom zgłoszenia. Ponadto zgodnie z belgijskim „Call for scores”, zarówno sekcja, jak i indywidualni kompozytorzy mogą wysyłać dodatkowe utwory we wskazanych kategoriach. Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej belgijskiego festiwalu; prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed wysłaniem kompozycji.

 Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo w pliku pdf  na stronie Światowych Dni Muzyki:

http:// www.worldmusicdays2012.be

WYNIKI

W dniu 14 lipca 2011 r. odbyło się posiedzenie Jury Krajowego kwalifikującego utwory na Światowe Dni Muzyki w 2012 r.

Jury w składzie: Adam Sławiński, Jarosław Siwiński i Dariusz Przybylski zapoznało się z 23 partyturami i zdecydowało się spośród nich rekomendować do wykonania podczas Światowych Dni Muzyki 2012 następujące utwory: 

Paweł Łukaszewski – Responsoria Tenebrae na chór mieszany

Artur Cieślak – Kwartet smyczkowy

Marcin Stańczyk – Nibiru na klarnet, gitarę elektryczną, wiolonczelę, kontrabas, 2  perkusje i fortepian

Artur Kroschel – Fracture na 6 instrumentów

Kamil Kosecki – Electronic worms in your brain na taśmę

Wojciech Blecharz – Hypopnea na akordeon solo

Skip to content