Menu Zamknij

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC z radością informuje o swoich nowych wydawnictwach promocyjnych.

Dzięki otrzymanemu wsparciu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyczny ślad”
w roku 2019 wydane zostały następujące pozycje (ogółem 11 płyt):

1) polmic 156-159

Są to cztery płyty będące kontynuacją serii zainaugurowanej w roku 2013 i zatytułowanej  „Muzyka polska dzisiaj – portrety współczesnych kompozytorów polskich”.
Wówczas wydaliśmy aż dziesięć monograficznych płyt kompaktowych audio, poświęconych muzyce aktualnie tworzących polskich twórców, należących do różnych generacji: Zbigniewa Penherskiego, Lidii Zielińskiej, Magdaleny Długosz, Tadeusza Wieleckiego, Anny Zawadzkiej-Gołosz, Jacka Grudnia, Jarosława Siwińskiego, Michała Talmy-Sutta, Ewy Trębacz oraz Aleksandra Kościowa, natomiast do ubiegłorocznej edycji wybrano cztery kolejne postacie: Jana Krenza, Jerzego Maksymiuka, Grażynę Pstrokońską-Nawratil oraz Jerzego Kornowicza. Zapraszamy do przeczytania bardziej szczegółowego opisu na stronie www.polmic.pl

2) Natomiast siedem płyt o numerach

polmic 149-155

to przypomnienie zorganizowanego przez Związek Kompozytorów Polskich w roku 2016 (na zakończenie obchodów 70-lecia ZKP) Festiwalu Siedmiu Nurtów. Oryginalnie na siedmiu koncertach, a teraz na siedmiu płytach, została przedstawiona muzyka polska ostatnich dekad w oryginalnym ujęciu zaproponowanym przez Jerzego Kornowicza i rozwiniętym przez najlepszych specjalistów – muzykologów i teoretyków. Siedem nurtów to: Intuicja, Konstrukcja, Liryka, Metastylistyka, Brzmienie, Redukcja i Energia, natomiast programy koncertów ułożyli i eseje tematyczne napisali (odpowiednio): Rafał Augustyn,  Beata Bolesławska, Marcin Trzęsiok, Katarzyna Naliwajek, Iwona Lindstedt, Krzysztof Szwajgier oraz Małgorzata Gąsiorowska. O tym, jak niełatwym zadaniem były i dobór repertuaru, i wyjaśnienie zagadnień teoretycznych, świadczyły rozbudowane koncerty i wielkie rozprawy w programie festiwalu, które na potrzeby niniejszej edycji musiały zostać troszkę skrócone (za co serdecznie przepraszamy).

Płyty wydawane przez POLMIC przeznaczone są wyłącznie do celów promocyjnych, edukacyjnych i naukowych. Nie są sprzedawane. Przekazywane jest nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom i osobom, przy czy ze względu na bardzo mały nakład i duże zainteresowanie pierwszeństwo mają biblioteki muzyczne, gdzie z każdego kompletu może skorzystać większy krąg osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC (kontakt: Izabela Zymer, zymer@polmic.pl).

Wydawnictwa dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Zapraszamy do słuchania i lektury.

Skip to content