Menu Zamknij
AS20 tablice do filmów 1920 1080

Marcin Piotr Łopacki / Paulina Horajska : Hojna Alpaka Rusi

Z twórcami Hojna Alpaka Rusi rozmawia Małgorzata Kołcz

Hojna Alpaka Rusi

Swoją kompozycję audiosceniczną określam mianem scrabblodramu. Neologizm ten stanowi złożenie dwóch słów: scrabble i monodram.
O ile słowo „monodram" nie wymaga wyjaśnienia, o tyle interesujące wydaje się wykorzystanie zasad gry w scrabble w konstrukcji tekstu
literackiego: cały tekst utworu zbudowany jest wyłącznie z ograniczonej liczby liter. „Hojna Alpaka Rusi" wykracza jednak poza tę ideę,
bowiem oparta jest na słowach jednego z moich wierszy anagramowych – takich, w których wszystkie wersy są kompletnymi anagramami
jednego imienia i nazwiska, w tym przypadku solistki wykonującej utwór – Pauliny Horajskiej.

Marcin Piotr Łopacki – pianista, kompozytor, dyrygent. Absolwent i wykładowca UMFC. Jest laureatem 12 nagród i wyróżnień
w krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich oraz trzykrotnym laureatem cyklu koncertowego Muzyczne Forum Młodych.
Artysta koncertuje jako kameralista i dyrygent, współpracując z licznymi instytucjami kultury. Jest również twórcą i dyrygentem Ensemblage,
zespołu zorientowanego na muzykę współczesną. Dorobek kompozytorski artysty liczy obecnie 90 opusów, wśród których znajdują się
m. in. 4 opery kameralne (w tym 3 tzw. scrabble-opery do własnych libretti – gatunek stworzony przez kompozytora), utwory orkiestrowe,
chóralne, kameralne, solowe, pieśni oraz muzyka elektroakustyczna i algorytmiczna.

Paulina Horajska – sopran liryczno-koloraturowy. Absolwentka studiów licencjackich w specjalności wokalno-aktorskiej na AM
w Katowicach oraz studiów magisterskich na UMFC. Laureatka wielu konkursów, m.in. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im R. Petraka
w Żylinie na Słowacji (I nagroda). Debiutowała rolą Królowej Nocy w operze „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta, występowała również w rolach
Servilii w „Łaskawosci Tytusa” i Blondy w „Uprowadzeniu z Seraju” W.A. Mozarta. Kreowała tytułową rolę Anny Frank w operze - monodramie
G. Frida „Dziennik Anny Frank”.

Print

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Skip to content