Menu Zamknij

Anna Ignatowicz - Glińska

Kompozytorka, urodzona w 1968 r. w Warszawie.Ukończyła studia kompozytorskie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), w klasie prof. Włodzimierza Kotońskiego (dyplom 1996 z wynikiem bardzo dobrym). Jest adiunktem w macierzystej uczelni, prowadzi zajęcia propedeutyki kompozycji i aranżacji, instrumentacji i czytania partytur na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz na Podyplomowych Studiach Kompozycji. Jest członkiem Katedry Edukacji Muzycznej UMFC, współpracownikiem Katedry Kompozycji . W latach 2012 – 2016 była Opiekunem Koła Naukowo-Artystycznego Studentów Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Jest absolwentką Wydziału Rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych), w klasie Rytmiki B. Turskiej i K. Tomaszkiewicz oraz Improwizacji fortepianowej w klasie prof. S. Esztényiego. Prowadziła zajęcia improwizacji fortepianowej i instrumentalnej w AMFC, w szkołach muzycznych (m.in. w latach 1995-2009 w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego), oraz na warsztatach dla uczniów i nauczycieli; posiada tytuł nauczyciela mianowanego. Stypendystka ZAiKS (1999, 2001, 2012, 2015), MKiDN (2008, 2010) i IMiT (2012-13, 2014, 2015). Jej utwory wykonywane były na koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Rosji, Francji, Szwajcarii, Danii, USA, Ameryce Łacińskiej, Chinach i na Ukrainie), nagrywane na płyty (Audite, DUX, Acte Préalable, Mons, Polonia Records, SARTON, SWR2 Deutschlandfunk, Chopin University Press) i wydawane (Norsk Musikforlag, PWM). Laureatka nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich – m.in. Nagrody Publiczności i wyróżnienia na VI Międzynarodowym Konkursie im. A. Pietrowa (Sankt Petersburg, 2012) i II nagrody na Konkursie „Mikołowskich Dni Muzyki” (Mikołów, 2013). Interesuje się także literaturą i piśmiennictwem muzycznym (publikacje w literaturze fachowej i na łamach prasy muzycznej). Jest członkiem ZAiKS, ZKP (od 2009 Sekretarz Oddziału Warszawskiego, od 2017 Członek Zarządu Głównego), Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektronicznej (PSEME) i Członkiem Zarządu Fundacji „Spotkania Muzyczne”. Ma w dorobku również współautorstwo kilku projektów multimedialnych, wpisujących się w ideę syntezy sztuk i powstałych we współpracy z artystami innych dziedzin. Uczestniczyła (w latach 2010-2013) w szkoleniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej (projekt unijny, zakończony w czerwcu 2013). W wyborach 2016 została wybrana na prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (kadencja 2016-2020).

* Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Koncepcja i prowadzenie rozmowy: Małgorzata Kołcz Rejesttracja audiowizualna: Rec Audio Scenariusz i montaż: Jarosław Siwiński Produkcja: Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury Partner: Związek Kompozytorów Polskich Współpraca: Rec Audio i Agencja Muzyczna Art Deco Group Patronat medialny: POLMIC.PL - Polskie Centrum Informacji Muzycznej

MWNG 2020 tablica logotypów
Skip to content