Menu Zamknij

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pragniemy zawiadomić Państwa, iż – jak co roku – organizujemy Jury Krajowe, które wybierze sześć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal ISCM World Music Days MTMW, który tym razem odbędzie w Chinach:

Szanghaju (17 – 20 września 2021 r.) oraz Nanning (21 – 25 września 2021 r.).

Regulamin skierowany jest do wszystkich polskich kompozytorów oraz do kompozytorów – obcokrajowców mieszkających w Polsce.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu, zaleca się, aby czas trwania zgłaszanych kompozycji był zgodny z czasem trwania przyporządkowanym każdej z 12 kategorii. Preferowane są czasy krótsze od podanych maksymalnych.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu, zaleca się, aby zgłaszane kompozycje zostały skomponowane nie wcześniej, niż w roku 2012.

Przesyłanie utworu jest jednoznaczne, w przypadku wyboru tego utworu do wykonania/prezentacji, z udzieleniem automatycznej zgody na wykonanie/prezentację utworu przez MTMW (ISCM) w celu nagrania, nadania i transmisji strumieniowej ze strony internetowej bez dodatkowej odpowiedzialności finansowej MTMW lub Organizatorów Festiwalu.

Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury w Chinach.

Skład Jury krajowego PTMW:

Anna Ignatowicz-Glińska

Adam Porębski

Edward Sielicki

Anna Dorota Władyczka – Przewodnicząca

Utwory prosimy nadsyłać na adres e-mail: jury_ptmw@arsvitae.pl do dnia 10 marca 2021 roku.

Udział w konkursie na zgłoszenie narodowe PTMW wiąże się z następującymi opłatami:
Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za pierwszy zgłoszony utwór. Za każdy kolejny opłata wynosi 30 zł.

Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych za pierwszy nadesłany utwór, oraz 50 złotych za każdy następny.

PKO BANK POLSKI S.A.

nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394


Do zgłoszenia (wyłącznie) w wersji elektronicznej prosimy dołączyć następujące informacje (w języku angielskim):

 1. wersję utworu w formacie PDF, bądź dokumentację audio/video
 2. nagranie utworu audio/video (jeśli to możliwe)
 3. krótki życiorys w języku angielskim (max.100 słów)
 4. krótki komentarz do utworu w języku angielskim (max. 100 słów)
 5. oświadczenie, czy utwór był wykonywany publicznie
 6. informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworu
 7. aktualne zdjęcie kompozytora (w wysokiej jakości) z prawami do nieodpłatnej publikacji przez PTMW i organizatorów festiwalu
 8. datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, adres (telefon, e-mail, ewentualna strona www kompozytora)
 9. informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię zgodnie z listą)
 10. rok powstania utworu, tytuł kompozycji, czas trwania utworu.
 11. zgoda, w formie oświadczenia z własnoręcznym podpisem, na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Jury krajowego i międzynarodowego, w tym publikację wizerunku i danych biograficznych – wzór zgody w j. polskim i angielskim, w formie załącznika, dołączony jest do niniejszego regulaminu.

Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy, którzy nie zostaną wybrani przez Jury krajowe, mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres organizatorów Festiwalu. Wpisowe dla tych zgłoszeń wynosi 53,05 EURO (płatności należy dokonać poprzez Paypal dostępny na stornie internetowej https://iscm.org/individual-submissions/

 Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio do organizatorów Światowych Dni Muzyki MTMW 2021 upływa 16 marca 2021 r. Zgłoszenia indywidualne: powinny być nadsyłane na adres: 2224706033@qq.com

W razie pytań prosimy o kontakt z Organizatorem:

Peng Rongxin

Secretary General of Chair of Composition Department of Shanghai Conservatory of Music

Secretary General of Shanghai Contemporary Festival

Email: leiyutianqing@icloud.com

Fan Ning

Secretary of China-Asean Music Festival

Email: 2224706033@qq.com

Przypominamy również, że od 2011 roku każda sekcja ma zagwarantowane wykonanie przynajmniej 1 utworu z 6 zgłoszonych, pod warunkiem, że przyśle dokładnie 6 utworów w 4 różnych kategoriach i odpowiadających wymogom regulaminu.

Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu:

UTWORY PROSIMY NADSYŁAĆ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

Category I: Orchestral Works

1. Instrumentation: 3 fl (II=picc, III=picc,afl). 3 ob (III=corA). 3 cl (III=bcl). 3 bn (III=dbn). – 4 hn. 3 tpt. 2 trbn. 1 btrbn. 1 tuba – 3 perc. 1 timp. 1 hrp – full strings

2. Soloists are NOT allowed in the Composition, nor Piano.

3. Works shorter than [12 minutes] will be given priority.

Category II: Works for Chinese Orchestra

1. Instrumentation: 2 Bangdi (I=Xiaodi, II=Qudi 2). 1 Qudi. 2 Xindi. 2 Soprano Sheng, 2 Alto Sheng. 1 Bass Sheng. 2 Soprano Suona.1 Alto Suona. 1 Tenor Suona. 1 Bass Suona. 1 Guan in C. 2 Yangqin. 2 Liuqin(II=Zhongruan). 4 Pipa. 4 Zhongruan. 2 Daruan. 1 Sanxian.

2 Guzheng. Timpani. 3 perc. Chinese Strings (Gaohu, Erhu, Zhonghu, Violoncello, Double Bass).

2. Soloists are NOT allowed in the Composition, nor Piano.

3. Works shorter than 12 minutes will be given priority.

Category III: String Quartet

1. Works shorter than 8 minutes will be given priority.

2. Extended techniques are allowed.

Category IV: Chamber Music Group A

1. Works shorter than 8 minutes will be given priority.

2. Instrumentation: 1 fl. 1 cl. 1 vln. 1 vc. 1 pno.

3. Composers may choose any combination of 2 – 5 among the above instruments.

4. Extended techniques on each instrument allowed.

Category V: Chamber Music Group B

1. Works shorter than 8 minutes will be given priority.

2. Instrumentation:1fl. 1ob. 1cl. 1trbn.1perc. 1pno. 2vln. 1vla. 1vc. 1db. 1dizi. 1erhu.1pipa

3. Composers may choose any combination of 6 – 14 among the above instruments, but at least 1 must be included from Dizi, Erhu or Pipa.

4. Extended techniques on each instrument allowed.

5. The intro video of Chinese Instruments: Dizi, Erhu and Pipa will be posted on the official website.

6. The list of percussion instruments is attached at the end of Call for Works.

Category VI: Choir Works (SATB)

1. Works shorter than 5 minutes will be given priority.

2. It can be a capella. If not, the only instrument that can be included is piano.

3. Extended piano techniques will not be accepted.

Category VII: Solo Piano Works

1. Works shorter than 8 minutes will be given priority.

2. Extended techniques allowed on piano, performers are allowed to play inside the piano.

3. Prepared piano works will not be accepted.

Category VIII: Percussion Works

1. Works shorter than 8 minutes will be given priority.

2. The list of percussion instruments that can be used is:

6 Tom-toms 5 Suspended Cymbals 2 Tambourine 2 Snare Drums 3 Triangles 1 Bass Drum 1 Marimba 1 Vibraphone 1 Glockenspiel 1 Xylophone 1 Cymbals (paired) 1 Wind Chime 2 Maracas 1 Tempo Block (5 Blocks) 2 Bongo 2 Conga 1 Tam-tam 4 Timpani

If the work requires any percussion instrument not listed above, the composer must bring the instrument to the rehearsals and concert.

3. Compositions may be for 2-8 percussionists.

Category IX, X, XI, XII: Electronic Music

1. Works shorter than 10 minutes will be given priority.

2. There are four (4) Electronic Music Categories; be sure that the composition submitted fits one of these.

Category IX : Electronic Music (Fixed Media/Tape Music Only)

1. Composers must provide an audio file of the work in .wav format. The audio file can have maximum 8 channels. (Format options are: stereo; 4 channels; 5.1; and 8 channels.)

2. Composers must supply a diagram showing the speaker layout.

Category X : Electronic Music with 1 Instrumentalist (Fixed Media/Tape Music)

1. Composers must provide an audio file of the work in .wav format. The audio file can have maximum 8 channels. (Format options are: stereo; 4 channels; 5.1; and 8 channels.)

2. Composers must supply a diagram showing the speaker layout.

3. Only one (1) instrument should be included, selected from the following instruments: Flute; Oboe; Clarinet; Bassoon; Horn; Trumpet; Trombone; Violin; Viola; Violoncello; Dizi; Erhu; or Pipa.

Category XI : Electronic Music (Live Electronics Only)

1. Only one (1) Operator is allowed for live performance.

2. It is recommended that the Composer or the operator bring their own laptop for the live performance. Only 1 laptop is allowed in the performance.

3. No instrument can be linked to the electronics in this Category. The work can have maximum 8 channels, and the composer must supply a diagram showing the speaker layout.

4. Any special sensor or devices that the composer used should be brought to the performance by themselves. We don’t provide any kind of sensor or trigger devices.

5. If the composer needs to use our Mac or PC for performance, the only software we can provide is Max-MSP. We strongly recommend you bring your own laptop.

Category XII: Electronic Music (Live Electronics with 1 instrumentalist)

1. The performance allows only 1 operator and 1 instrumentalist in this Category.

2. Only one instrument may be selected from following instruments: Flute; Oboe; Clarinet; Bassoon; Horn; Trumpet; Trombone; Violin; Viola; Violoncello; Dizi; Erhu; or Pipa.

3. The selected instrument can be linked to the electronics. But the sensor or any linked devices should be provided by the composer.

4. We strongly recommend that the devices that the composer provides are common and universal, with connecting ports such as USB2.0, USB3.0, USB-C or any audio port. Bluetooth is recommended for any wireless connections.

5. We suggest the Composer or the operator brings their own laptop for the live performance. Only 1 laptop allowed in the performance.

6. The work can have maximum 8 channels, and the composer must supply a diagram showing the preferred speaker layout.

ARTISTIC TEAM

Zhou Xianglin

Music Director of Shanghai Contemporary Festival

Chair of Composition Department of Shanghai Conservatory of Music

Zhong Juncheng

Music Director of China-Asean Music Festival

Yin Mingwu

Vice-Chair of Composition Department of Shanghai Conservatory of Music

Chen Musheng

Professor of Composition Department of Shanghai Conservatory of Music

Liang Nan

Composition Teacher of Composition Department of Shanghai Conservatory of Music

CONTACTS

Peng Rongxin

Secretary General of Chair of Composition Department of Shanghai Conservatory of Music

Secretary General of Shanghai Contemporary Festival

Email: leiyutianqing@icloud.com

Fan Ning

Secretary of China-Asean Music Festival

Email: 2224706033@qq.com

Skip to content