Światowe Dni Muzyki MTMW Nowa Zelandia 2020 – Protokół

W dniu 31 lipca 2019 r. zakończyło pracę Krajowe Jury kwalifikujące utwory na Światowe Dni Muzyki MTMW w Nowej Zelandii.

Jury w składzie: Monika Pasiecznik, Adam Porębski, Jacek Rogala i Anna Dorota Władyczka (Przewodnicząca Jury) zapoznało się z 37 partyturami (w tym czworo kompozytorów nadesłało po 2 utwory, a jeden kompozytor trzy utwory) i zdecydowało się zarekomendować do wykonania podczas Światowych Dni Nowej Muzyki MTMW w Nowej Zelandii następujące utwory:

  • Rafał Augustyn – Monadologia – String Quartet No. 3, kat. String quartet
  • Wojciech Błażejczyk – Étude semi-concrète. Study for Many Strokes on Different Objects, kat.13 Composer-performer
  • Magdalena Gorwa – SOLissimo for solo viola, kat. 2a. Solo Violin/Viola
  • Mikołaj Laskowski – Deep Relaxation vol. 4: Self-Care, kat. 13. Composer–Performer
  • Grażyna Pstrokońska-Nawratil – AoTeaRoa …kraina jak długi – biały – obłok… na klawesyn amplifikowany i orkiestrę z cyklu reportaże, kat.10. Orchestra
  • Rafał Zapała – Sensorium, kat. 15. Audiovisual and Installation Works

Powyższe utwory zostaną przedłożone organizatorom festiwalu w Nowej Zelandii.

Jury dziękuję kompozytorom za przedłożone utwory i doceniając wysoki poziom zgłoszeń żałuje, iż mogło wybrać tylko 6 z nich.

Anna Dorota Władyczka, Przewodnicząca Jury.

PROTOKÓŁ