ISCM World Music Days MTMW Nowa Zelandia 2020 – Aktualizacja

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pragnę zawiadomić Państwa, iż – jak co roku – organizujemy Jury Krajowe, które wybierze sześć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal ISCM World Music Days MTMW, który tym razem odbędzie się w Nowej Zelandii.

Regulamin skierowany jest do wszystkich polskich kompozytorów oraz do kompozytorów – obcokrajowców mieszkających w Polsce.

Sekcje krajowe nie mogą uwzględniać w swych oficjalnych zgłoszeniach utworów kompozytorów, których utwór został wykonany podczas ŚDM MTMW w Estonii w 2019 r. jako oficjalne zgłoszenie. W przypadku naszej sekcji był to utwór Adama Porębskiego „Semi-overture”.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu, zaleca się, aby zgłaszane kompozycje zostały skomponowane po 2012 roku. Preferowane są utwory o maksymalnym czasie trwania 12 min.

Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury w Nowej Zelandii.

Skład Jury krajowego PTMW:

Monika Pasiecznik

Adam Porębski

Jacek Rogala

Anna Dorota Władyczka

Utwory prosimy nadsyłać na adres e-mail: jury_ptmw@arsvitae.pl do dnia 20 lipca 2019 roku.

Udział w konkursie na zgłoszenie narodowe PTMW wiąże się z następującymi opłatami:

 • Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za pierwszą zgłoszoną partyturę. Za każdą kolejną opłata wynosi 30 zł.
 • Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych za pierwszą nadesłaną partyturę, oraz 50 złotych za każdą następną.

PKO BANK POLSKI S.A.

nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Do zgłoszenia (wyłącznie) w wersji elektronicznej prosimy dołączyć następujące informacje (w języku angielskim):

 1. wersję utworu w formacie PDF, bądź dokumentację audio/video
 2. nagranie utworu audio/video (jeśli to możliwe)
 3. krótki życiorys w języku angielskim (max.100 słów)
 4. krótki komentarz do utworu w języku angielskim (max. 100 słów)
 5. oświadczenie, czy utwór był wykonywany publicznie
 6. informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworu
 7. aktualne zdjęcie kompozytora (w wysokiej jakości) z prawami do nieodpłatnej publikacji przez PTMW i organizatorów festiwalu
 8. datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, adres (telefon, e-mail, ewentualna strona www kompozytora)
 9. informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię zgodnie z listą)
 10. rok powstania utworu, tytuł kompozycji, czas trwania utworu.
 11. zgoda, w formie oświadczenia z własnoręcznym podpisem, na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Jury krajowego i międzynarodowego, w tym publikację wizerunku i danych biograficznych – wzór zgody w j. polskim i angielskim, w formie załącznika, dołączony jest do niniejszego regulamin

Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy, którzy nie zostaną wybrani przez Jury krajowe, mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres organizatorów Festiwalu. Wpisowe dla tych zgłoszeń wynosi 53,50 EURO (dowód wpłaty należy dołączyć do partytury). Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio do organizatorów Światowych Dni Muzyki MTMW 2020 upływa 31 lipca 2019 r. Zgłoszenia indywidualne: powinny być nadsyłane na adres: submission@iscm2020.nz

W razie pytań prosimy o kontakt z Organizatorem: info@iscm2020.nz

Przypominamy również, że od 2011 roku każda sekcja ma zagwarantowane wykonanie przynajmniej 1 utworu z 6 zgłoszonych, pod warunkiem, że przyśle dokładnie 6 utworów w 4 różnych kategoriach i odpowiadających wymogom zgłoszenia.

 Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu:

https://www.iscm.org/activities/wmds/iscm-wmd-2020-new-zealand

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA: Oświadczenie – statement

REGULAMIN DO POBRANIA: regulamin ŚDM 2020

Wyjaśnienia do regulaminu. W kategorii 9 i 10 może być również orkiestra smyczkowa.
W kategorii 9 może być solista w ramach podanego składu orkiestry, wchodzi w grę flet
i klarnet.W razie wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Panią Anna Dorotą Władyczką
( arsvitae@wr.onet.pl ).

UTWORY PROSIMY NADSYŁAĆ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

 1. Piano plus

1a) Solo piano

1b) Solo piano (prepared)

1c) Solo piano with fixed audio media

 1. Violin plus

2a) Solo violin / viola

2b) Violin or viola, and piano

2c) Violin or viola, and percussion (1 player: glockenspiel, vibraphone, pr bongos, suspended

cymbal, large tam-tam, kick drum, concert bass drum, triangle, woodblock, cowbell and auxiliary

percussion or found objects that would fit on a trap table)

 1. Percussion plus

3a) Percussion (solo performer) – glockenspiel, vibraphone, pr bongos, suspended cymbal,

large tam-tam, kick drum, concert bass drum, triangle, woodblock, cowbell and auxiliary

percussion or found objects that would fit on a trap table.

3b) Percussion (solo performer) with electronics. Percussion instruments as

above. Electronics: Roland SPD-SX, Laptop with RME UFX interface, Ableton Live, Protools,

Logic, Max, or other electronics if the composer supplies the necessary software/components.

Ideally, the set-up will be relatively simple. Quad speaker arrangement is possible.

 1. Taonga Puoro plus

Taonga puoro soloist, with/without flute/piccolo soloist (information sheet available)

 1. Piano Trio

Violin, cello, piano

 1. String Quartet

6a) String quartet

6b) String quartet with fixed audio media

6c) String quartet with percussion (1 player: glockenspiel, vibraphone, pr. bongos, suspended

cymbal, large tam-tam, kick drum, concert bass drum, triangle, woodblock, cowbell and auxiliary

percussion or found objects that would fit on a trap table)

 1. Small Ensembles

Works for all or some of the following instruments:

7a) harp, percussion and double bass

or

7b) Saxophone, trombone, piano and double bass

or

7c) Clarinet, saxophone, trumpet, trombone and percussion(1)

or

7d) Flute/piccolo, oboe and violin

 1. Medium Chamber Ensemble

Works for 3–8 players, instruments drawn from the following list: flute, oboe, clarinet,

saxophone, trumpet, trombone, percussion(1), piano, violin, double bass

 1. Youth Orchestra

5 – 7 minute works written for Youth Orchestra, players aged 14 – 24 years

3 fl (III=picc). 3 ob (III=corA). 3 cl (III=bcl). 3 bn (III=dbn) – 4 hn. 3tpt. 2 trbn. 1 btrbn. 1 tuba

– 5 perc. 1 timp. pft. – full strings

 1. Orchestra

3 fl (II=picc, III=picc,afl). 3ob (III=corA). 3cl (III=bcl). 3 bn (III=dbn). – 4hn. 3 tpt. 2trbn. 1 btrbn. 1

tuba – 3 perc. 1 timp. 1 hrp – full strings

 1. Choir

A capella choir – SATB, SSATB, or SSA (no divisi)

 

 1. Electroacoustic

12a) Electroacoustic music for fixed media, with up to 8 channels

12b) Works involving live electronics, with up to 8 channels

Speakers are normally positioned as an 8.1 system in a semi-circular array. There is also

the possibility of some upper reinforcement from a trio of hanging speakers.

Single screen video is also possible in conjunction with the above.

Works of up to 20 minutes in duration may be considered in this category.

 

 1. Composer-Performer

Open to composer-performers who work with an expanded approach to composition, artists

engaged with the practice of researching and developing new compositional and

performative tools which may work in an intersection of the physical, theatrical and visual.

This may include performers exploring creation, composer-performer collectives, non-

Western instruments, found/built instruments, electronics and extra-musical elements.

Composer-Performers are required to bring all necessary materials for the performance,

including their own computer with all software and additional hardware as well as all props

and any other necessary materials.

Please submit an artist CV in English (up to 2 pages), .pdf description of the work (500 word

max), a video of the composer-performer’s work, and a technical rider for the performance.

Works of up to 20 minutes in duration may be considered in this category.

 

 1. Improvising Ensemble

Open to composers-improvisers who may wish to perform with local improvisers (violin,

saxophones, percussion and/or keyboards). Composers are requested to send some demo

material.

 

 1. Audiovisual and Installation Works

For gallery/exhibition presentation (i.e. non-concert presentation). Some installations may be

positioned in an outdoor environment. Preference will be given to works that bear some

relationship to the theme of Music Ecosystems.

Please submit an artist CV in English (up to 2 pages), .pdf description of the work (500 word

max), a list of equipment and installation materials, and online support material (2 examples

of work). Short-listed applicants will be contacted for additional materials.

Works longer than 12 minutes will be considered in this category.

ARTISTIC TEAM

Glenda Keam (Festival Director, and President of the ISCM)

Samuel Holloway (Associate Director – Artistic)

Chris Gendall (CANZ President, and ExCom member of the ACL)