Profesor Mieczysław Tomaszewski.

Z głębokim smutkiem musimy przekazać, że dziś w Krakowie zmarł wybitny muzykolog i badacz muzyki polskiej Profesor Mieczysław Tomaszewski. 

We wspomnieniu o Profesorze Związek Kompozytorów Polskich, napisał: 

Był postacią w polskim życiu muzycznym zupełnie wyjątkową, osobną, a równocześnie wzorcową, przykładową. Przykładową: bo cała rzesza muzykologów i teoretyków muzyki chciała brać z Niego przykład; wzorcową: bo wzorowali się na Nim organizatorzy rozlicznych przedsięwzięć muzycznych i muzykologicznych. Trudno było jednak z Nim się mierzyć, trudno było nawet obok Niego stanąć, choć Jego twórczość była natchnieniem dla kilku pokoleń muzykologów.

Był muzykologiem, ale tradycyjna muzykologia była dla Niego za ciasna. Dobrze określałoby Go sformułowanie „poeta muzykologii”, bo Jego twórczość to właśnie muzykologiczna poezja, albo poetycka muzykologia. Wciągał nią w głąb muzyki, tak jak poeta wciąga w głąb słowa. Odszedł, a wraz z Nim odchodzi cała epoka, ale pozostają Jego teksty, które zawsze będą nas wciągać w muzykę.

Cześć Jego pamięci!