Światowe Dni Muzyki ISCM – Pekin 2018

BMMF_logo.png

Pragniemy zawiadomić Państwa, iż – jak co roku – organizujemy posiedzenie Jury Krajowego, które wybierze sześć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal ISCM World Music Days – Beijing Modern Music Festival Section, który tym razem odbędzie się w Chinach.

Regulamin skierowany jest do wszystkich polskich kompozytorów oraz do kompozytorów – obcokrajowców mieszkających w Polsce.
Przepraszamy za tak późne ogłoszenie informacji o Festiwalu, ale było to związane z problemmai technicznymi leżącymi po stronie chińskiej.
Sekcje krajowe nie mogą uwzględniać w swych oficjalnych wyborach utworów, które zostały wybrane do wykoania podczas ŚDM MTMW w Korei Południowej w 2016 r.
W przypadku naszek sekcji byl to utwór Elżbiety Sikory „Pięć miniatur”.
Zaleca się, aby zgłaszane kompozycje zostały skomponowane po 2012 roku. Preferowane są utowry o krótkim czasie trwania.
Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury w Chinach.
Nazwiska osób Jury Krajowego zostaną podane w późniejszym terminie.
Utwory prosimy przesyłać na adres e-mail:
 jury_ptmw@arsvitae.pl do dnia 15 grudnia 2017 roku. Udział w konkursie na zgłoszenie narodowe PTMW wiąże się z następującymi opłatami:

 • Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za pierwszą zgłoszoną partyturę. Za każdą kolejną opłata wynosi 30 zł.
 • Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych za pierwszą nadesłaną partyturę, oraz 50 złotych za każdą następną.

PKO BANK POLSKI S.A.
Nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Do zgłoszenia (wyłącznie) w wersji elektronicznej prosimy dołączyć następujące informacje (w języku angielskim):

 1. wersję utworu w formacie PDF, bądź dokumentację audio/video
 2. nagranie utworu audio/video (jeśli to możliwe)
 3. krótki życiorys w języku angielskim (max.150 słów)
 4. krótki komentarz do utworu w języku angielskim (max. 150 słów)
 5. informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworu
 6. xero paszportu, lub dowodu osobistego
 7. aktualne zdjęcie kompozytora (w wysokiej jakości) z prawami do publikacji
 8. datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, adres (telefon, e-mail, ewentualna strona www kompozytora)
 9. informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię zgodnie z listą)
 10. rok powstania utworu, tytuł kompozycji, czas trwania utworu
 11. zgoda, w formie oświadczenia z własnoręcznym podpisem, na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Jury krajowego i międzynarodowego, w tym publikację wizerunku i danych biograficznych – wzór zgody w j. polskim i ang.
 12. wypełnioną i podpisaną Aplikację w pdf (w jęz. ang.) – dotyczy wyłącznie zgłoszeń indywidualnych.Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy, którzy nie zostaną wybrani przez Jury krajowe, mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres organizatorów Festiwalu. Wpisowe dla tych zgłoszeń wynosi 50 EURO (dowód wpłaty należy dołączyć do partytury). Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio do organizatorów Światowych Dni Muzyki MTMW 2018 upływa 31 grudnia 2017 roku.
  Zgłoszenia indywidualne: powinny być nadsyłane na adres:

Max YIN
Beijing Modern Music Festival
Room 630, Office Building, Central Conservatory of Music 43 Baojia Street, Xicheng District, Beijing 100031, China
+8610 6641 4052
Yinfeng2008@163.com

Przypominamy również, że od 2011 roku każda sekcja ma zagwarantowane wykonanie przynajmniej 1 utworu z 6 zgłoszonych, pod warunkiem, że przyśle dokładnie 6 utworów w różnych kategoriach i odpowiadających wymogom zgłoszenia.
Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu:

http://bmmf.ccom.edu.cn/EN/CallforScoreDetail.aspx?id=644

Ponieważ zauważyliśmy problem z otwieraniem powyższej strony, dołączamy także angielską wersję regulaminu w pdf.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed wysłaniem kompozycji

Dokumenty do pobrania: