Menu Zamknij

XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI

im. KAZIMIERZA SEROCKIEGO 2015

Pod patronatem honorowym

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

i

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

SUMA NAGRÓD: 31.000 złotych

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 15 sierpnia 2015

 

REGULAMIN

KONKURS

 1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
 2. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
 3. Do udziału w konkursie będą także dopuszczone utwory wykonane publicznie lub/i nagrodzone w innych konkursach, z wyłączeniem utworów opublikowanych drukiem.

TEMAT

 1. Przedmiotem na konkursu są utwory na głos (sopran liryczny o skali c1-c3) i orkiestrę symfoniczną (z udziałem dyrygenta) o podanym maksymalnym składzie instrumentalnym: 2222 – 4200 – batt (2 esec) – ar – archi (12.10.6.5.4).
 2. Czas trwania utworu: 10 – 16 minut.

NAGRODY

I nagroda – 18.000 zł

II nagroda – 9.000 zł

III nagroda – 4.000 zł

Nagroda Specjalna Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA. dla najmłodszego laureata: komplet polskich partytur współczesnych.

Jury

Paul Patterson (Wielka Brytania)

Grażyna Pstrokońska-Nawratil (Polska)

Elżbieta Sikora (Polska/Francja)

Decyzje Jury są ostateczne.

KONCERT LAUREATÓW

 1. Koncert laureatów, współorganizowany z Programem 2 Polskiego Radia, odbędzie się 15 listopada 2015 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie i będzie retransmitowany w Programie 2 Polskiego Radia, a następnie zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.
 2. Materiały nutowe nagrodzonych utworów niezbędne do wykonania podczas koncertu laureatów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt i przesłać na adres PTMW, do dnia 20 października 2015 r.
 3. Kompozytorzy nadesłanych utworów oświadczają, że dysponują wszystkimi prawami do utworu, utwór jest oryginalny, a materiały wykonawcze (głosy orkiestrowe i partytura) udostępnione zostaną organizatorowi konkursu nieodpłatnie.

ZGŁOSZENIA

 1. Partytura winna być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem.
 2. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje:

a)    imię i nazwisko kompozytora,

b)   data i miejsce urodzenia,

c)    narodowość,

d)    adres, telefon, e-mail lub fax,

e)    tytuł i czas trwania utworu,

f)     komentarz dotyczący utworu w jęz. angielskim, lub angielskim i polskim,

g)    biografia i aktualne zdjęcie kompozytora.

 1. Zgłoszenia należy kierować na adres:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

ul. Mazowiecka 11/24

00-052 Warszawa

Tel/fax: (+48) 22 827-69-81

Tel. kom. (+48) 535-266-363

e-mail: ptmw@epistola.pl

 1. Termin nadsyłania partytur upływa 15 sierpnia 2015 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

WPISOWE

 1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 200 zł
 2. Kwotę należy przelać za pośrednictwem PAYPAL na stronie internetowej PTMW: http://www.ptmw.art.pl lub przelewem bankowym (opłatę za przelew ponosi nadawca) na konto PTMW:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

PKO Bank Polski S.A. ODZIAŁ 10 w WARSZAWIE

numer konta: 77  1020  1013  0000  0302  0127  1394

wpisowe za konkurs
 

 1. Dowód wpłaty należy dołączyć do partytury.
 2. Czeki nie będą akceptowane.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

W takich przypadkach wpisowe nie podlega zwrotowi.

 1. Przypadki sporne będą rozstrzygane na podstawie polskiej wersji Regulaminu.
 2. Nadesłane partytury nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

Dyrektor Konkursu – Maciej Żółtowski

Sekretarz Konkursu – Iwona Kisiel

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content