1. Osobom chętnym do wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej biuro Stowarzyszenia przesyła „Kartę Członkowską” i statut organizacji.
  2. Wstępujący do PTMW powinien przesłać Zarządowi.
    a) deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania postanowień statutu (czytelnie wypełniona „Karta Członkowska”).
    b) życiorys uwzględniający dokonania artystyczne lub / i dokumentujący zainteresowania wstępującego muzyką współczesną.
  3. Decyzję o przyjęciu nowego Członka podejmuje Zarząd PTMW.

Składki członkowskie od 1 stycznia 2010 wynoszą 10 zł miesięcznie (120 zł rocznie).

Ostatni Walny Zjazd PTMW odbył się 3 lutego 2017 r.